Vraag aan kinderen of zij meer betrokken willen worden bij het beleid van hun gemeente, en je krijgt eigenlijk altijd een volmondig ja. Zo ging dat ook in de gemeente Súdwest-Fryslân. Gelukkig vonden de volwassenen het net zo belangrijk dat kinderen kunnen meedenken en meedoen. Elk jaar organiseren we in het Bestjoershûs in Sneek samen met de gemeente de Kinderconferentie. Sinds februari 2022 is er ook een kinderburgemeester en adviesteam dat monitort hoe de adviezen binnen de gemeente worden opgepakt. Zo ontwikkelt Súdwest-Fryslân zich tot een plek waar kinderen en jongeren met plezier wonen, leven en naar school gaan. Een gemeente waarin zij zich serieus genomen voelen en waar zij een toekomst voor zichzelf zien.

In het kort

Kinderen vertellen wat beter kan

Op de Kinderconferentie adviseren kinderen hun gemeente over een viertal onderwerpen: de school van de toekomst, jezelf kunnen zijn, fijn buitenspelen voor iedereen en duurzaamheid. Maar voor ze dat kunnen doen, hebben ze eerst kennis nodig over deze onderwerpen. Die doen ze in de ochtend op door in groepjes deel te nemen aan workshops. Om te kunnen vertellen wat er beter kan, moet je immers wel weten waar je het over hebt.

 

Voorafgaand aan hun deelname aan de Kinderconferentie doen veel kinderen ook al kennis op over de onderwerpen met de speciaal voor Súdwest-Fryslân ontwikkelde versie van Pak@ Democratie. Ze leren over de werking van democratie en de verschillen tussen landelijke en lokale overheid. Dat is handig, want om de gemeente te kunnen adviseren, moet je wel weten waar de gemeente precies zeggenschap over heeft. En steeds meer scholen in Súdwest-Fryslân doen mee met Pak@, waardoor steeds meer leerlingen uit groep 7 en 8 mee kunnen denken en -doen.

De diepte in

Gewapend met de kennis die ze in de lessen en workshops hebben opgedaan, gaan de kinderen tijdens de Kinderconferentie de diepte in. Iedereen wordt ingedeeld bij een casus, om deze met een groepje helemaal uit te pluizen. De kinderen inventariseren wat ze al weten, gaan met experts in gesprek over het onderwerp, bedenken ideeën en werken die uit.

 

Wat vinden de kinderen nu eigenlijk écht belangrijk binnen ‘hun’ thema? Wat merken ze in hun eigen omgeving? Hoe zijn de keuzes die de gemeente tot nu heeft gemaakt, eigenlijk tot stand gekomen? Wat vinden we daarvan? En kunnen we met elkaar iets bedenken om de situatie (nog) beter te maken?

Goede ideeën en adviezen

Wanneer de kinderen alle informatie op een rijtje hebben, komen daar de nodige ideeën uit voort. Het advies aan de gemeente is bijna klaar. De ideeën en adviezen worden met posters en een maquette van de ideale gemeente inzichtelijk gemaakt en gepresenteerd. Nadat alle ideeën zijn gepresenteerd en de dankwoorden zijn uitgesproken, zit de Kinderconferentie er weer op. Nu begint het werk van de Kinderburgemeester en het team van rayonhoofden: zij letten op hoe de adviezen opgevolgd worden.

 

Na de Kinderconferentie is het de beurt aan de Kinderburgemeester en zijn of haar rayonhoofden. Op de Kinderconferentie worden zij namelijk officieel geïnstalleerd om gedurende een jaar te waken over alle adviezen en ze zelf ook verder uit te werken. Zo is het team de schakel tussen de kinderen en de gemeente. Want meedenken is leuk, maar kinderen doen het natuurlijk niet voor niets; er moet wel iets met hun ideeën gedaan worden. Lees hier wat er tot nu toe is bereikt.

De gemeente aan zet

Dat de gemeente de adviezen serieus neemt, is al gebleken. Tijdens de Kinderconferentie 2023 werden resultaten gepresenteerd van wat eerder door de kinderen is bedacht: de verkiezing van het meest duurzame schoolplein, de eerste speelplek als Ontmoetingsplek in Oppenhuizen (en de tweede die op de planning staat), naschoolse activiteiten en meer budget vanuit de gemeente voor praatjuffen in de klas.

 

De Kinderburgemeester en zijn/haar team kijken over de schouder van de wethouder mee en koppelen aan de kinderen terug wat er met hun adviezen gebeurt. Bovendien zijn de Kinderburgemeester en de rayonhoofden ook verantwoordelijk voor het verzamelen van de input van scholen uit Pak@ Democratie én het verder uitwerken van adviezen van de Kinderconferentie. Daarnaast worden de Kinderburgemeester en de rayonhoofden gevraagd om alle kinderen van Súdwest-Fryslân te vertegenwoordigen bij officiële momenten, zoals de dodenherdenking of de intocht van Sinterklaas. Natuurlijk doen zij dit altijd wel onder begeleiding van docenten van de Kleine Ambassade of medewerkers van de gemeente, zodat de uitvoering van hun taken altijd veilig, overzichtelijk en behapbaar blijft.

Partners

  • Gemeente Súdwest-Fryslân