2022 is bijna voorbij, de volgende Kinderconferentie Súdwest-Fryslân komt er alweer bijna aan. Een mooi moment om in deze laatste nieuwsbrief van het jaar terug te kijken op wat we samen met jullie hebben bereikt! Dat deden we in de vorige nieuwsbrief ook al een beetje, maar successen moet je vieren. Dus we zetten het nog een keer op een rij: de vier resultaten waar we allemaal trots op mogen zijn!  

Resultaat 1: verkiezing voor het meest duurzame schoolplein 

Voor het thema duurzaamheid was dat toch wel de verkiezing voor het meest duurzame schoolplein. Daardoor worden scholen echt gestimuleerd om met het onderwerp aan de slag te gaan en al hun leerlingen ermee bezig te laten zijn. Dat levert veel meer winst op dan alleen de 10.000 euro voor de eerste prijs. Jan Eise en Elcke waren er namens ons bij om de jury te helpen, en zagen alleen maar enthousiasme. Zoveel kinderen die duurzaamheid belangrijk vinden en graag helpen om de gemeente weer een stukje groener te maken… dan weet je dat deze verkiezing echt een schot in de roos was!

Resultaat 2: de eerste speelplek als ontmoetingsplaats 

Voor het thema buiten spelen leerden we opnieuw dat er goed naar ons wordt geluisterd. Dus als wij zeggen dat speelplekken ook ontmoetingsplekken moeten zijn voor iedereen, dan gebeurt dat ook! In Oppenhuizen kwam al zo’n ontmoetingsplek, waar mensen van alle leeftijden heel veel verschillende hobby’s kunnen beoefenen. Zo kan iedereen elkaar goed leren kennen. En er staan meer van die plekken op de planning, bijvoorbeeld in Bolsward. Dat kunnen we dus weer bijschrijven als een groot succes!  

Resultaat 3: in gesprek over naschoolse activiteiten 

Dan het thema jezelf zijn. Daarover hadden we geadviseerd dat ieder kind in de gemeente – dus niet alleen in Sneek – na school moet kunnen deelnemen aan verschillende activiteiten, om er zo achter te komen wat je leuk vindt en waar je talenten liggen. De gemeente én Stichting Sociaal Collectief gaan daarom volgend jaar met alle dorpshuizen, wijkcentra en multifunctionele centra in gesprek, om in kaart te brengen wat er al wordt georganiseerd en waar verder nog behoefte aan is. Een uitgelezen kans voor kinderen om te vertellen wat ze graag willen! Het laat dus nog heel even op zich wachten, maar man, wat een mooi vooruitzicht is dit. Daar komen vast en zeker een hoop goede ideeën uit!  

Resultaat 4: meer budget voor praatjuffen 

Tot slot de gedroomde school van de toekomst. Daarover zeiden we dat er op iedere school een praatjuf moet zijn voor kinderen die even wat minder goed in hun vel zitten en daar graag met iemand over willen praten. Ook wilden we graag dat er meer rekening gehouden zou worden met kinderen die zich thuis, om wat voor reden dan ook, niet zo goed kunnen concentreren op hun huiswerk, door op school een huiswerkklas in te richten. En raad eens? Daar komt vanuit de gemeente veel meer budget voor! De hoeveelheid geld die beschikbaar komt voor de praatjuf, wordt zelfs verdubbeld. Als dat geen goed nieuws is, weten wij het ook niet meer. Dus ja, iedereen die heeft meegedacht op de laatste Kinderconferentie, kan absoluut trots zijn op zichzelf!