Als gemeente maak jij dé besluiten voor de toekomst. Hoe we straks wonen, hoe we reizen, hoe we samenleven. Maar hoe zorg je ervoor dat al die beslissingen aansluiten op de wensen en behoeften van jouw toekomstige inwoners? Dat doe je door die toekomstige inwoners, de kinderen en jongeren van nu, nu al te betrekken bij jullie plannen voor morgen. Wij helpen jou om het gesprek aan te gaan en op gang te houden. Dat doen we met participatieprogramma’s waar kinderen en jongeren blij van worden en graag aan meedoen. Meedenken wordt voor hen steeds gebruikelijker. Dat heeft een groot pluspunt, namelijk: actief burgerschap. Kinderen en jongeren leren hun eigen rol kennen, maar ontdekken vooral ook hoe zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan hun directe omgeving. Zo bouwen zij met jou mee aan de toekomst van de stad.

Wanneer je kinderen en jongeren nu al betrekt en serieus neemt, is de kans groter dat ze later net zo betrokken blijven. En dat is wat je wil. In deze grillige tijd waarin we te maken hebben met klimaatveranderingen, grondstoffen die opraken, maar ook woningnood en kansenongelijkheid, sta je als gemeente voor moeilijke keuzes. Er zijn grote veranderingen nodig en die kunnen alleen worden doorgevoerd met medewerking van al je inwoners. Je wil daarom jong en oud bereiken en hun visie en mening meenemen in de koers van de stad. In het bijzonder die van kinderen en jongeren, want de beslissingen die nu worden genomen gaan over hun toekomst. Daarnaast wil je ze goed informeren, zodat ze genoeg kennis hebben om een gefundeerde mening te vormen. Wanneer je bewoners op deze manier vaker betrekt, worden ze actiever en zullen ze sneller hun eigen rol pakken in veranderingen. En hoe eerder kinderen en jongeren de kans krijgen om die houding aan te leren, hoe meer voordeel ze daar ook zelf van hebben in andere aspecten van hun leven.

Jeugdparticipatie in de praktijk

Hoe je dat als gemeente aanpakt? Een van de gemeenten waarmee wij samen jeugdparticipatie tot een hoger plan brengen, is Súdwest-Fryslân. Jaarlijks komen daar kinderen uit alle windstreken van de gemeente samen tijdens de Kinderconferentie Súdwest-Fryslân. Daar spreken ze met elkaar, wethouders, ambtenaren en experts over wat er nodig is om alle kinderen in de gemeente fijn op te laten groeien. Dat doen de kinderen goed voorbereid. Op school gaan ze samen met hun klasgenoten aan de slag met Pak@ Democratie, onze lesmethode over burgerschap en democratie die we in overleg met de gemeente op maat maakten. Aan de hand van de Pak@-opdrachten doen de kinderen kennis op over democratie, gemeentebestuur en verdiepen ze zich in knelpunten die spelen in Súdwest-Fryslân. De adviezen die daaruit voortkomen, nemen vertegenwoordigers van de klas mee naar de kinderconferentie, zodat ze die met kinderen van andere scholen verder uit kunnen werken. Dankzij deze samenwerking met gemeente, scholen en experts kunnen de kinderen aan het einde van de kinderconferentie gedegen adviezen uitbrengen. Adviezen waar de gemeente dus echt iets mee kan. Inmiddels zijn er in Súdwest-Fryslân verschillende adviezen opgepakt en meegenomen in nieuw beleid.

Om kinderparticipatie verder te verankeren binnen de gemeente, begeleiden we sinds januari 2022 een kinderburgemeester en kinderadviseurs. Zij vertegenwoordigen hun leeftijdsgenoten en monitoren hoe de gemeente vormgeeft aan de adviezen van de kinderen van Súdwest-Fryslân.

Enthousiast geworden? Geef kinderen en jongeren dan ook een stem in jouw gemeente. Zo laat je ze ervaren dat het loont om mee te denken en mee te doen, waardoor ze opgroeien tot betrokken en actieve burgers. Wil je meer informatie of van gedachten wisselen over wat er allemaal mogelijk is? Neem dan contact met ons op via post@dekleineambassade.nl of 010 273 10 11.