Methodiek

Op basis van wetenschappelijke theorie en ervaringen in de praktijk ontwikkelden wij een eigen methodiek waarmee kinderen en jongeren zich de houdingen en vaardigheden eigen maken die ze nodig hebben om zich te ontwikkelen tot actieve burgers. Deze methodiek ligt ten grondslag aan al onze projecten en omvat vijf stappen.

Succesvolle participatie in vijf stappen 

Stap 1: kennis opdoen 

Onze stelregel is: je kunt geen mening vormen of geven als je onvoldoende weet over het betreffende onderwerp. Daarom is de eerste stap in onze projecten áltijd het opdoen van kennis. De kinderen en jongeren leren niet alleen veel over het thema of onderwerp dat centraal staat. Ze ontdekken ook wat de kaders zijn waarbinnen ze kunnen meedenken en meepraten. Dat is net zo belangrijk, want het zorgt ervoor dat ze later in het proces tot ideeën en adviezen komen die waardevol en bruikbaar zijn. 

Stap 2: op onderzoek uitgaan 

Nadat de kennisbasis is gelegd, gaan de kinderen op onderzoek uit. Aan de hand van actieve werkvormen, excursies en gesprekken met bewoners of professionals van bedrijven en organisaties doen zij ervaring op. Ze leren kijken vanuit uiteenlopende perspectieven en ontdekken verschillende invalshoeken van waaruit een thema kan worden benaderd. 

Stap 3: mening vormen 

Als de kinderen en jongeren een goede kennisbasis hebben ontwikkeld en kennis hebben gemaakt met verschillende perspectieven, kunnen zij goed geïnformeerd aan de slag. Ze gaan met elkaar in gesprek over hun bevindingen. Elk kind vanuit zijn of haar eigen achtergrond en referentiekader. Al discussiërend komen ze samen tot nieuwe inzichten. Vervolgens vormen ze hun eigen mening. 

Stap 4: meedenken en meedoen 

We stimuleren kinderen en jongeren om vanuit hun bevindingen en mening na te denken over ideeën en oplossingen. Daarbij dagen we ze ook uit om te onderzoeken wat hun eigen rol daarin kan zijn. Van daaruit worden conclusies getrokken en adviezen opgesteld. 

Stap 5: terugkoppeling 

Kinderen en jongeren moeten zich gehoord voelen, alleen dan houd je ze gemotiveerd om mee te blijven denken en doen. Daarom zorgen wij er altijd voor dat hun bevindingen en adviezen worden teruggekoppeld aan de omgeving. Dat doen we enerzijds door andere kinderen op ludieke manieren te informeren en betrekken. Anderzijds vertalen we hun waardevolle input naar adviezen aan bedrijven, instellingen en gemeenten, zodat zij er echt mee aan de slag kunnen. We hebben een lange adem en blijven ons inzetten, net zolang tot de stem van kinderen wordt gehoord en hun bijdrage daadwerkelijk de kans krijgt om het verschil te maken.