ANBI & Jaarverslagen

Met ons jaarverslag rapporteren wij aan al onze belanghebbenden over de voortgang van ons werk op het gebied van (kinder)participatie en de gang van zaken binnen onze stichting.

Je kunt onze jaarverslagen hier inzien of downloaden.