Jij wilt kinderen voorbereiden op de toekomst, met alle kennis, skills en houdingen die daarvoor nodig zijn. Je wilt kinderen ondersteunen, zodat zij zich ontwikkelen tot jonge mensen die actief meedoen in de samenleving en daar op hun eigen manier een positieve bijdrage aan leveren. Burgerschapsonderwijs is hier de ideale basis voor. Maar hoe geef je daar invulling aan op een manier die actueel blijft en aansluit bij jouw leerlingen?

Daarover denken wij graag met je mee. Met behulp van onze methodiek, praktische handvatten, trainingen en een flinke schep ervaring, creëren we samen in een paar stappen het op maat gemaakte burgerschapsprogramma waarnaar jij op zoek bent.

De meeste kinderen zijn van nature al bevlogen en betrokken burgers. Als we hen nu helpen om zich daarin verder te ontwikkelen, vergroot dat de kans dat ze later, als volwassenen, nog net zo betrokken zijn. Hoe meer kennis kinderen op kunnen doen, hoe meer ze gestimuleerd worden om hun eigen rol op te pakken. Er is daarom geen betere plek om te oefenen met actief burgerschap dan in de klas. Daarnaast geven de ervaringen die kinderen opdoen met meedenken en meedoen, hen een boost in hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid.

Jouw Blik op burgerschap

Op basis van onze ervaring met burgerschaps- en participatieprogramma’s voor kinderen en jongeren ontwikkelden wij Blik (training voor docenten) en Pak@ (methode voor leerlingen). Samen vormen ze een methodiek die jou als leerkracht helpt om leerlingen te betrekken bij wat er speelt in hun omgeving. Of het nu gaat om meedenken op school, kennis over politiek, of het bespreekbaar maken van maatschappelijke knelpunten als armoede of discriminatie… wij helpen je om kinderen kennis te geven, onderzoek te laten doen, hun eigen mening en rol te laten ontdekken en te ervaren hoe zij zelf het verschil kunnen maken. Onder andere door mee te praten en mee te doen.

Daarnaast geven Blik en Pak@ je de handvatten om kinderen te stimuleren om veel met elkaar te praten en écht naar elkaar te luisteren. Zo leren ze niet alleen elkaar beter kennen, het geeft ze ook meer inzicht in zichzelf en hun rol in de samenleving. Kinderen ontdekken dat niet iedereen op dezelfde manier naar de wereld kijkt en ervaren dat dit prima is. Die acceptatie draagt onder andere bij aan een goede sfeer in de klas.

Pak@ Democratie

Eén van de meest gekozen modules is Pak@ Democratie. Dit is een lesmethode waarmee je samen met groep 7 of 8 actief aan de slag gaat met het onderwerp democratie. Hiervoor hebben we tien jaar ervaring met het ontwikkelen en uitvoeren van de kindergemeenteraden en democratielessen samengebracht in een koffer bomvol kennis en uitdaging.

In één keer heb je al het kant-en-klare lesmateriaal in huis om direct aan de slag te gaan. Het materiaal wijst de weg. Aan de hand van verschillende spelvormen worden de onderwerpen democratie en burgerschap van A tot Z tot leven gebracht. Kinderen worden actief betrokken en uitgedaagd om hun eigen rol in de stad en de samenleving te ontdekken. Door deze opzet is de leerstof geschikt en aantrekkelijk voor kinderen van alle niveaus en achtergronden.

Daag jouw leerlingen uit om zich te ontwikkelen tot sociale en betrokken burgers die nu en in de toekomst hun eigen plek weten te vinden in de maatschappij. Neem contact met ons op via post@dekleineambassade.nl of 010 273 10 11.