Kinderen vinden het heel belangrijk dat beleidsmakers ook naar hun mening vragen. Dat bleek al bij het eerste project van de Kleine Ambassade rondom de gemeenteraadsverkiezingen in 2012. Daarvoor ontwikkelde de Kleine Ambassade de Kindergemeenteraad Schiedam. Daar leren kinderen hoe je via het beleid van de stad een verschil kunt maken voor kinderen (en volwassenen) in je omgeving. En leert de gemeente hoe kinderen over verschillende onderwerpen denken. Twee jaar lang verdiepen de Kindergemeenteraadsleden zich in verschillende beleidsterreinen: ze krijgen er les over en gaan op excursie. Op basis van hun bevindingen adviseren ze het bestuur van de stad. En neemt de gemeente die adviezen ook mee in de besluitvorming.

In het kort

  • sinds 2012
  • in 2023 overgegaan in Kinderraad Schiedam
  • alle 22 basisscholen uit alle wijken vertegenwoordigd
  • Goed nieuws-krant 2023

Weet waar je het over hebt

Voordat kinderen echt mee kunnen denken met het gemeentebeleid, moeten ze natuurlijk kennis opdoen over verschillende onderwerpen. Om een mening te kunnen vormen en daarna de gemeente goed te kunnen adviseren, moet je immers wel weten waar je het over hebt! Daarom krijgen de kinderen in twee jaar les over vaste thema’s. Over democratie, Fijn opgroeien, wijken, en nog veel meer.

 

In het thema ‘Fijn opgroeien’ bekijken de kinderen wat er op dit gebied geregeld is: hoe je cognitieve ontwikkeling en je gezondheid in de gaten gehouden worden, en waar lekker in je vel zitten mee samenhangt. En dat is bij iedereen anders. Samen bespreken we de overeenkomsten en de verschillen tussen kinderen, en komt aan de orde wat je als kind nodig hebt om fijn op te groeien. Bij het thema ‘Wijken’ gaat het over hoe je fijn op kunt groeien in je wijk. Wat is belangrijk in jouw leefomgeving? Hoe zijn dingen georganiseerd (zoals speelplekken, zorgen dat het schoon blijft), en wat kun je zelf doen? Hoe kunnen we er met elkaar voor zorgen dat wat er maar nodig is, ook in de wijk beschikbaar komt? Daarna komt het thema ‘Duurzaamheid’ aan de orde. Wat is er nodig om in de toekomst ook nog fijn te kunnen leven? Hoe zit het met het milieu, met onze energie? Als laatste wordt er gewerkt aan de Stad van de Toekomst: hoe moet de stad eruitzien als je later groot bent. Hoe zit het met werken, wonen, vervoer, milieu? Als je dingen van tevoren weet, kun je daar ook rekening mee houden in je plannen voor de toekomst. Kinderen schetsen hun toekomstbeeld, mét alle kennis die ze opdoen in de tijd dat ze in de Kindergemeenteraad zitten.

Elkaar leren begrijpen

De kinderen doen kennis op, gaan op onderzoek uit, ontdekken alles over democratie – waar je wel en niet inspraak in hebt – én ze leren elkaar begrijpen. Als je weet hoe dingen geregeld zijn en snapt dat iedereen een andere achtergrond heeft, heb je daar meer begrip voor. Waardoor je gemakkelijker tot gezamenlijke adviezen komt. Want ook al is iedereen anders, door te luisteren en met elkaar te praten kun je oplossingen bedenken waar iedereen zich in kan vinden.

 

Vanuit deze basiskennis en -houding kunnen de kinderen daarna over elk onderwerp meedenken en adviseren, omdat ze beschikken over inzicht in andere perspectieven dan alleen die van henzelf. Behalve leren en luisteren, gaan de kinderen ook zelf kijken hoe de zaken ervoor staan en bedenken zij wat ze daarvan vinden. Ze doen onderzoek onder klasgenoten, overleggen met andere kinderen in de buurt en laten zich bijpraten door experts over het thema, bijvoorbeeld tijdens excursies.

Creatieve oplossingen

Want kinderen hebben creatieve oplossingen voor bijna alle problemen of uitdagingen. Door de jaren heen heeft de Kindergemeenteraad al talloze adviezen gegeven. Dat gebeurt onder andere in het Gesprek met de Stad, in de Aleidazaal van het stadskantoor. De kinderen presenteren hun ideeën, die ook via afleveringen van Studio Pluis worden meegenomen om zoveel mogelijk inwoners van de stad in de adviezen te betrekken. Ook wordt alles via scholen naar de kinderen teruggekoppeld.

 

Wethouders, raadsleden en soms ook de burgemeester zijn bij de het Gesprek met de Stad aanwezig, net als vele genodigden die vanuit hun rol in de maatschappij ook echt iets kunnen doen met de adviezen van de kinderen. Met deze presentatie, maar ook via afleveringen van Studio Pluis worden zoveel mogelijk inwoners van de stad meegenomen in de adviezen. Op ons Youtube-kanaal vind je alle adviesfilmpjes die de kinderen maakten. Ook wordt alles via scholen naar de kinderen teruggekoppeld. En iedere twee jaar komt er een krant uit met alle adviezen én een spel met gesprekskaartjes om hierover in de klas in gesprek te gaan. En in de jaarlijkse monitor die afgenomen wordt onder kinderen en jongeren komen thema’s en verbeterpunten onderwerpen (zoals de impact van corona, of zorgen om oorlog) weer terug.

Actieve burgers van nu en later

Daar blijft het niet bij: samen met de kinderen en de stad pakken we door. We maken ons er sterk voor dat de adviezen van de kinderen ook worden uitgevoerd. De gemeente neemt de adviezen mee in de ontwikkeling van nieuw beleid. Maar nog belangrijker is dat kinderen vertrouwen krijgen in hun stad. Door zelf mee te denken en mee te doen, leren zij dat het loont om actieve burgers te zijn. Nu én later.

 

Zo wordt bij het inrichten van (nieuwe) wijken onder andere rekening gehouden met de adviezen van de kinderen over leefbaarheid, buitenruimte en duurzaamheid, vormen de ideeën over wat kinderen nodig hebben om fijn te kunnen opgroeien input voor de Strategische Agenda Onderwijs en werd de visie van de Kindergemeenteraad 2017-2019 op de stad van de toekomst actief meegenomen in de ontwikkeling van de nieuwe stadsvisie.

 

Voorbeelden van adviezen die zijn doorgevoerd, zijn de speelplekkenkeuring die al meerdere keren heeft plaatsgevonden, het havenlespakket, het rolmodellencertificaat voor deelnemers aan de democratielessen, de SchavUIT Eropuit waarmee gezinnen kennismaken met de sport- en speelmogelijkheden in de buurt en het platform Bliep waar alle kinderen alles kunnen vinden wat ze nodig hebben om fijn te kunnen opgroeien.

Adviezen Kindergemeenteraad 2021-2023

Partners

  • Gemeente Schiedam
  • Alle basisscholen in Schiedam