Geïnspireerd door de gemeente Schiedam wilde de gemeente Nissewaard kinderparticipatie graag meer borgen in haar beleid. Sinds 2019 is daarom ook in Nissewaard een Kindergemeenteraad actief, waarmee kinderen, het bestuur en de gemeente zelf dichter bij elkaar worden gebracht. Door kinderen mee te laten denken met beleidsvraagstukken, leren zij hoe ze via het beleid van de gemeente een verschil kunnen maken voor andere kinderen (en volwassenen) in hun omgeving. Inmiddels worden maar liefst 27 basisscholen uit Spijkenisse en de omringende kernen door evenveel kinderen vertegenwoordigd. Aan de hand van lessen en excursies verdiepen zij zich in verschillende thema’s. Ook vragen ze regelmatig leeftijdsgenoten om hun mening en gaan ze in gesprek met ambtenaren, bewoners en professionals. Op basis van hun bevindingen adviseren ze het bestuur van Nissewaard.

In het kort

Lessen over democratie

De eerste stap om naar een advies te komen, is kennis opdoen. Want als je niet weet waar je het over hebt, kun je ook geen goede verbeterpunten aandragen en word je als kind eigenlijk niet serieus genomen. Daarom begint het kindergemeenteraadstraject altijd met een aantal vaststaande thema’s. En ook in de latere thema’s en vraagstukken is kennis opdoen altijd de eerste stap.

Zo start elk Kindergemeenteraadtraject met kennis over democratie. In dit eerste blok leren kinderen niet alleen over de verschillende bestuurslagen en waar de gemeente wel en niet voor verantwoordelijk is. Ze gaan ook snappen dat je naar elkaar moet luisteren en dingen met elkaar moet bespreken om samen tot een beslissing te kunnen komen. Het volgende lesblok gaat over fijn opgroeien. Daarin leren kinderen welke basis nodig is om als kind goed op te kunnen groeien. Vanuit die kennis reflecteren zij op hun eigen situatie. Het derde lesblok over wijken draait om de vraag hoe een wijk of buurt ingericht moet zijn om er fijn te wonen en te leven. Niet alleen voor de kinderen, maar voor iedereen.

Wat vinden de kinderen zelf?

De kinderen leren tijdens de lessen niet alleen zichzelf beter kennen, vanuit hun onderzoek krijgen ze ook meer inzicht in de mensen om zich heen. Door naar elkaar te luisteren, ontdekken zij dat mensen van elkaar verschillen. In wie ze zijn, wat ze doen (gedrag) en wat ze willen en nodig hebben. Vanuit deze basiskennis en -houding kunnen de kinderen daarna over elk onderwerp meedenken en adviseren, omdat ze beschikken over inzicht in andere perspectieven dan alleen die van henzelf. Behalve leren en luisteren, gaan de kinderen ook zelf kijken hoe de zaken ervoor staan en bedenken zij wat ze daarvan vinden. Ze laten zich bijpraten door experts over het thema, bijvoorbeeld tijdens excursies.

Zo zijn de kinderen onlangs nog op bezoek gegaan bij bibliotheek De Boekenberg, waar zij in gesprek gingen met allerlei professionals uit de gemeente die zich elk op hun eigen manier en vanuit hun eigen vakgebied bezighouden met fijn opgroeien. Op die manier verbreden de kinderen hun perspectief en kunnen zij de gemeente nog beter adviseren.

Creatieve oplossingen

De Kindergemeenteraad Nissewaard is bezig met haar tweede traject. De vorige raad presenteerde in 2021, na enkele tussenadviezen, haar eindadvies. Dat gebeurde in het Gesprek met de Gemeente, in de officiële raadzaal van het gemeentehuis, in aanwezigheid van de burgemeester en verschillende wethouders.

Naast deze presentatie is ook een advieskrant gemaakt, die in combinatie met een ‘kletspot’ een lespakket vormt dat aan scholen is aangeboden. Op die manier zijn alle kinderen uit de groepen 7 en 8 nu op de hoogte van wat de Kindergemeenteraad voor hen heeft bereikt, en kunnen zij zelf ook meedenken en met de adviezen aan de slag. Want kinderen denken echt niet alleen aan zichzelf, maar hebben creatieve oplossingen voor bijna alle problemen of uitdagingen. Alle uitgebrachte (tussen)adviezen zijn voor iedereen hier na te lezen.

 

Kindergemeenteraad 2023-2025

 

Kindergemeenteraad 2021-2023

 

Kindergemeenteraad 2019-2021

Doorpakken met de adviezen!

Het blijft natuurlijk niet bij een advies: samen met de kinderen en de stad pakken we door. We maken ons er sterk voor dat de adviezen van de kinderen ook uitgevoerd worden. Op die manier krijgen de kinderen ook echt mee dat meedenken en meedoen loont, krijgen zij vertrouwen in hun gemeente en hebben ze voor nu én voor later de handvatten om zelf het verschil te maken.

Gelukkig staat de gemeente daar zelf ook voor: zo kon de wethouder tijdens de presentatie van het eindadvies van de eerste Kindergemeenteraad al melden dat er maar liefst 250.000 euro werd vrijgemaakt voor hun advies om schoolpleinen te vergroenen. Ook is onlangs een draagvlakbijeenkomst georganiseerd voor allerlei partners in de gemeente.

Partners

  • Gemeente Nissewaard
  • LEV-WN
  • Stichting Bijzondere Scholen voor OAG Spijkenisse
  • Stichting Onderwijsgroep Edumare
  • stichting Nissewijs
  • Stichting RVKO