Met I’ve Got the #Power laten we zien hoe je invulling kunt geven aan jongerenparticipatie, hoeveel kansen er liggen om jongeren te betrekken bij hun omgeving, maar ook hoe krachtig deze groep is. Jongeren bepalen zelf de agenda. In de loop der jaren is dit jongerenplatform steeds verder gegroeid. Onder andere met een jongerenmonitor, Speak ups en het coachingstraject Zooff Your Life. Maar ook met verschillende campagnes waarmee we thema’s die jongeren belangrijk vinden breed onder de aandacht brengen. Zoals met Faithers, de campagne waarmee we inspelen op de behoefte van jongeren om te werken aan het wederzijds vertrouwen tussen jongeren en volwassenen.

In het kort

  • Geeft invulling aan jongerenparticipatie
  • Met jeugdmonitor, coachingstraject en meer 
  • Genomineerd voor Appeltjes van Oranje
  • Volg de Faithers-campagne op instagram

Jongeren maken het verschil

I’ve Got the #Power is het participatieprogramma dat jongeren verbindt en ze de kans geeft om mee te denken en mee te doen in hun leefomgeving. Met de projecten en activiteiten stimuleren we jonge mensen van 12 tot 26 jaar om in actie te komen, plannen te maken, elkaar enthousiast te maken en de gevestigde orde te overtuigen. Want je kunt als jongere wel degelijk het verschil maken, voor jezelf én voor anderen.

Gemotiveerd zijn om je in te zetten voor je leefomgeving en ontdekken welke rol je daarin kunt spelen is belangrijk in de huidige maatschappij. Het legt een stevige basis voor de toekomst wanneer je als jongere de kans krijgt om bij de maatschappij betrokken te zijn. Daarnaast ontdekken ze hoe zij zelf het verschil kunnen maken, dat het zin heeft om de regie te nemen over je leven en je in te zetten voor wat je belangrijk vindt. Dat draagt bij aan zingeving, het zorgt ervoor dat je beter in je vel zit en het geeft vertrouwen in de toekomst.

Ontdek wat je kan doen

Dit doen we door jongeren via I’ve Got the #Power breed te informeren over hoe dingen werken in de stad en door ze ervaringen op te laten doen tijdens activiteiten, jongerenraden bij bedrijven, maatschappelijke stages en coaching. Daarmee leer je als jongere jouw rol in de samenleving beter kennen, ontdek je welke wegen je kan bewandelen, wie jou verder kan helpen, en kom je te weten wat je kunt betekenen voor een ander.

Jongeren komen in contact met leeftijdsgenoten en professionals van de gemeente en andere organisaties. Op die manier ontdekken ze dat ze niet alleen mee kunnen denken, maar ook waar ze terechtkunnen als ze iets willen oppakken in de stad of een eigen idee tot uitvoer willen brengen.

Jongeren bepalen de agenda

Jongeren bepalen de inhoud en de vorm van de I’ve Got the #Power projecten en evenementen. Met hun deelname aan de jongerenmonitor en met alle inbreng tijdens onder andere de Catch ups en de Start ups zetten jongeren zelf onderwerpen op de agenda.

Met I’ve Got the #Power kom je er als jongere achter dat meedenken zin heeft en dat er genoeg organisaties zijn die echt op jouw ideeën en mening zitten te wachten. Tegelijkertijd laten we organisaties inzien hoe waardevol het is om jongeren op deze manier te betrekken. Terugkoppeling met de stad gebeurt tijdens de evenementen waarbij altijd meerdere organisaties betrokken zijn en met informatieve video’s, campagnes en podcasts.

Ideeën voor de toekomst

Jongeren denken mee over de stad van de toekomst. Beleidsmakers kunnen daarvan leren. Immers: jongeren zijn de bewoners van de stad van de toekomst en zij hebben frisse, nieuwe ideeën voor hoe het anders zou kunnen. Aandachtspunten waar we met elkaar aan moeten werken en input voor participatieprojecten om te onderzoeken wat de beste manieren zijn om dat te doen.

Inmiddels zijn vele jongeren direct en indirect betrokken bij het I’ve Got the #Power-programma. Zij kregen meer kennis over hoe zij zelf iets kunnen veranderen binnen hun omgeving. Door kennis te maken met uiteenlopende organisaties en instellingen en te ontdekken wat zij voor elkaar kunnen betekenen.

Partners

  • Gemeente Schiedam