Op vrijdag 8 december organiseerde de Kleine Ambassade in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in Schiedam de tweede landelijke kinderrechtenconferentie voor kinderen. Een afvaardiging van zo’n 45 leerlingen, afkomstig van verschillende basisscholen uit het land, gingen in Schiedam met elkaar in gesprek over kinderrechten in Nederland. Hun bevindingen en aanbevelingen worden gebruikt als belangrijke inbreng voor de nationale Kinderrechtendialoog, een open dialoog tussen ministeries, kinderrechtenorganisaties en kinderen over de stand van zaken rondom kinderrechten in Nederland, die komend voorjaar wederom op initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt georganiseerd.

In het kort

Aandacht voor kinderrechten

In Nederland vinden we het van groot belang dat alle kinderen fijn op kunnen groeien. Hierin heeft de overheid een belangrijke taak. Nederland is namelijk partij bij het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK). Op 7 juli 2022 is aan de Tweede Kamer de komst van jaarlijkse kinderrechtendialogen aangekondigd om blijvend het belang van aandacht voor kinderrechten te benadrukken. In het voorjaar van 2023 werd zo’n eerste kinderrechtendialoog georganiseerd. Daarin mocht de inbreng van kinderen zelf natuurlijk niet ontbreken!

Aan de slag met kinderrechten

Om te ontdekken wat kinderen belangrijk vinden, en dit mee te kunnen nemen naar de kinderrechtendialoog, organiseerden wij in opdracht van het Ministerie van VWS de eerste landelijke kinderrechtenconferentie op 9 december 2022. Op die dag gingen kinderen met elkaar aan de slag aan de hand van workshops en spellen aan de slag om in kaart te brengen hoe zij denken over kinderrechten. Hebben kinderen voldoende kennis over hun rechten? Voor welke rechten zou meer aandacht moeten zijn? Waarom? En hoe denken de kinderen dat het beter kan? In december 2023 kreeg de kinderrechtenconferentie een vervolg. Ook in 2024 en 2025 zullen we de kinderrechtenconferentie organiseren zodat er een cyclus ontstaat en goed kan worden gemonitord wat de ontwikkelingen zijn.

Luister naar kinderen

Over één ding waren de kinderen al bij de start van de conferentie duidelijk: “Als het over kinderrechten gaat, kan het niet zo zijn dat er niet naar kinderen zelf wordt geluisterd. Volwassenen begrijpen niet altijd goed genoeg wat kinderen nodig hebben. Wij willen helpen, dus betrek ons en laat ons meedenken over hoe het beter kan.”

Concrete aanbevelingen

De kinderen voegden meteen de daad bij het woord. Dat leverde niet alleen mooie gesprekken en nieuwe invalshoeken op, maar ook concrete aanbevelingen. De verzamelde resultaten geven inzicht in de onderwerpen en rechten die volgens kinderen meer aandacht vereisen. Ze zijn verwerkt in een video, advieskrant en spel die werden gepresenteerd tijdens de eerste kinderrechtendialoog. Die materialen zijn onder lesmateriaal voor iedereen in te zien.

Partners

  • Ministerie van VWS 
  • Scholen uit heel Nederland