Jongeren vinden het steeds moeilijker om de juiste studie- of beroepskeuze te maken. Ze worden al vroeg geconfronteerd met keuzes die ze voor hun toekomst moeten maken, maar hebben eigenlijk geen idee wat ze nu écht leuk vinden, waar hun interesses liggen of waar ze goed in zijn. Daarnaast is het voor hen niet altijd duidelijk welke beroepen en banen er nu precies zijn, wat deze inhouden en welke vaardigheden ervoor nodig zijn. Aan de andere kant zien we dat organisaties de input en het perspectief van jongeren goed kunnen gebruiken bij vraagstukken waar zij tegenaan lopen. Het coachingsprogramma ZOOFF Your Life speelt hierop in door jongeren en organisaties met elkaar te verbinden.

In het kort

 • Gestart in 2021
 • 250 jongeren doen mee
 • Samen bereikten zij al 600 kinderen
 • Actief in Nissewaard, Vlaardingen en Schiedam

Samenwerking

ZOOFF Your Life is een coachingsprogramma voor jongeren van 14 tot 27 jaar die hulp kunnen gebruiken bij hun studiekeuze. Die willen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en hun plannen voor de toekomst. En die iets bij willen dragen aan de samenleving. Het project is ontwikkeld door de Kleine Ambassade en maakt deel uit van het aanbod Maatschappelijke Diensttijd (MDT), een initiatief van de Rijksoverheid. Tijdens ZOOFF Your Life ervaren jongeren in de praktijk waar hun talenten en vaardigheden liggen door bij een maatschappelijke organisatie aan de slag te gaan. Ze lopen mee op de werkvloer, geven hun mening en advies over een maatschappelijk vraagstuk en werken samen met de organisatie aan een activiteit waarmee ze iets bijdragen aan hun omgeving.

 

ZOOFF Your Life start met een matchingsdag. Door middel van de ZOOFF test krijgen zij inzicht in hun persoonlijkheid en vaardigheden. Ook gaan ze tijdens speeddates in gesprek met de deelnemende organisaties. Zo ontdekken de jongeren welke maatschappelijke organisaties er te vinden zijn in hun omgeving en komen ze meer te weten over wat die organisaties doen. Wij helpen ze vervolgens door de match te maken tussen de jongere en een passende organisatie waar hij of zij het ZOOFF Your Life traject uit zal voeren.

 

Bekijk de ZOOFF test

Persoonlijke ontwikkeling

Tijdens het ZOOFF Your Life traject staat persoonlijke ontwikkeling centraal. Jongeren gaan samen met hun projectteam op onderzoek uit naar wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze leuk vinden. Dit doen ze door tijdens ZOOFF days praktisch aan de slag te gaan bij de organisatie waarmee ze zijn gematcht. Ze maken kennis met de werkzaamheden en beroepen die er uit te voeren zijn. Daarnaast krijgen ze een persoonlijke coach toegewezen. Hiermee stellen ze leerdoelen op en reflecteren ze op hun ervaringen bij de organisatie. Tijdens coachingsbijeenkomsten met het projectteam delen ze hun ervaringen met andere jongeren. Met behulp van een op maat gemaakte journal houden ze hun persoonlijke ontwikkeling bij. Wat vinden ze wel of niet leuk? Waar zijn ze wel of niet goed in? De jongeren krijgen zo meer inzicht in hun eigen persoonlijkheid, interesses en talenten.

Bijdrage aan de maatschappij

De jongeren leren tijdens ZOOFF Your Life niet alleen iets over zichzelf. Ze ontdekken ook hoe ze iets voor een ander kunnen betekenen en helpen de organisatie waarbij ze het traject uitvoeren. Dat doen ze door met een frisse blik mee te denken over mogelijke oplossingen voor een vraagstuk dat de organisatie heeft aangedragen. Samen met hun projectgroep gaan ze op onderzoek uit: Hoe maakt de bibliotheek taal interessanter voor jongeren? Hoe leert de basisschool haar kinderen meer over gezonde voeding? Welke activiteit zorgt ervoor dat ouderen en jongeren elkaar meer gaan ontmoeten en van elkaar leren? Het is slechts een greep uit de vraagstukken waar de jongeren tot nu toe mee aan de slag zijn gegaan. En ze denken niet alleen na over deze vraagstukken, ze spelen ook zelf een rol in de uitvoering van een van die oplossingen door een eindactiviteit te organiseren.

Inzicht in eigen vaardigheden

De eindactiviteit vormt het hoogtepunt van het ZOOFF Your Life traject. Tijdens de eindactiviteit brengen de jongeren hun geleerde kennis in de praktijk en oefenen ze de vaardigheden die ze als leerdoel hebben gesteld. Denk aan het begeleiden van een groepje kinderen tijdens een educatieve excursie, het coördineren van een activiteitenmiddag of het geven van een beweegworkshop aan ouderen. De jongeren ervaren met de uitvoering van de eindactiviteit wat ze allemaal in hun mars hebben en ontdekken hoe het is om samen met hun projectteam iets moois neer te zetten waar ze trots op kunnen zijn. Na afronding van het ZOOFF Your Life traject ontvangen de jongeren een ZOOFF Your Life certificaat.

 

Inmiddels zijn er twee trajecten van ZOOFF Your Life afgerond. De ervaring leert dat ZOOFF Your Life een waardevolle toevoeging biedt voor de persoonlijke ontwikkeling van jongeren. Door meer te leren over waar hun interesses en talenten liggen, krijgen de jongeren handvaten aangereikt voor een latere profiel, studie of beroepskeuze. Ze krijgen zo meer zicht op wat ze met hun toekomst willen. Ook doen ze contacten op die nuttig zijn voor hun netwerk. Verscheidene jongeren hebben ook ná het ZOOFF Your Life traject contact gehouden met de deelnemende organisaties.

 

Op dit moment is de Kleine Ambassade bezig met de ontwikkeling van een nieuwe variant van ZOOFF Your Life, namelijk ZOOFF Your Skills. Hierbij ligt de focus nog meer op praktische vaardigheden. Daarover binnenkort meer!

Partners

 • MDT
 • SWO
 • De Buurtvrouw
 • Primo Schiedam
 • Bibliotheek de Plataan
 • Bibliotheek de Boekenberg
 • Gemeente Nissewaard
 • Stichting Aanzet