Over Shell zijn er veel verschillende meningen, dat merken kinderen ook. Er zijn mensen die blij zijn met de werkgelegenheid die het bedrijf biedt en er zijn mensen die vooral denken aan de vervuiling die de werkzaamheden van Shell oplevert. Waar we in ieder geval niet omheen kunnen is dat Shell een product levert, aardolie, waar veel van ons nog niet zonder kunnen. Zo wordt aardolie gebruikt voor benzine, kerosine en is het de basis voor plastic. Mensen zijn niet zo snel bereid om de auto te laten staan, vliegvakanties op te geven en minder plastic te gebruiken. Met alleen roepen dat Shell verschrikkelijk slecht is, maken we dus niet het verschil voor een betere wereld. Hoe kunnen we kinderen, de volwassenen van de toekomst, hierover mee laten denken? En hoe maken we jong en oud bewust van hun eigen rol die ze hierin kunnen spelen? In de Shell Kinderraad komt dit samen.

In het kort

Informatie inwinnen

Zonder kennis kun je geen onderbouwde mening vormen. Daarom ging de Shell Kinderraad onder begeleiding van onze docenten op onderzoek uit. Wat voor bedrijf is Shell en wat voor producten leveren ze? De kinderen bezoeken het Shell-terrein in Moerdijk of Pernis, volgen lessen, interviewen medewerkers en gaan met hen én elkaar in gesprek over verschillende thema’s, zoals veiligheid, werken in de techniek, diversiteit en duurzaamheid. Op basis van wat ze zien, hoorden en ervaarden, vormden ze hun eigen mening, gingen ze met elkaar in discussie en dachten ze mee over moeilijke vraagstukken.

Keuzes maken

De kinderraadsleden leerden dat de productie van aardolie door Shell schadelijk is voor het milieu. Grondstoffen raken op en door het vrijkomen van CO2 bij het verwerken van aardolie warmt de aarde op, wat zorgt voor klimaatverandering. Maar de kinderen ontdekten ook welke rol Shell speelt binnen de samenleving. Shell zorgt voor werkgelegenheid. En van de aardolie die Shell verwerkt, worden producten gemaakt die de kinderen en anderen in hun omgeving elke dag gebruiken. Denk maar aan haargel en telefoonhoesjes, benzine voor de auto’s waarin ze worden rondgereden of kerosine voor de vliegtuigen waarmee sommigen op vakantie gaan. Het blijkt dan nog niet zo makkelijk te zijn om deze dingen op te geven en keuzes te maken die minder milieubelastend zijn.

Invalshoeken leren kennen

Door actief mee te denken in de raad ontdekten de kinderen dat een thema altijd vanuit verschillende invalshoeken te bekijken is. Daarbij leerden ze ook hun eigen rol kennen: als je wilt dat er iets verandert, wat kun je daar dan zelf aan doen? Vind je dat Shell minder aardolie moet produceren, zodat het milieu minder wordt belast? Hoe gaan we er dan met elkaar voor zorgen dat er minder aardolie nodig is? Tegelijkertijd zien ze hoe een bedrijf als Shell zich voorbereidt op een toekomst zonder aardolie waarin alternatieve grondstoffen en nieuwe energie steeds belangrijker worden. De kinderen leren hoe belangrijk innovatie is voor Shell en welke beroepen daarbij horen. En dat je dus ook als je het milieu op één hebt staan, bij Shell mee kunt werken aan duurzame oplossingen. Een mogelijkheid waar kinderen in eerste instantie niet zo snel aan zullen denken.

Leren van elkaar

In de projecten en het lesmateriaal rondom de Shell Kinderraad ontmoetten kinderen en medewerkers van Shell Pernis en Moerdijk elkaar en leren ze van elkaars perspectieven. Shell begrijpt dat ze moeten innoveren vanwege hun impact op het milieu en de wensen van de consument, en de kinderen begrijpen dat zij ook zelf als consument het verschil kunnen maken door kritisch naar hun gedrag te kijken en andere keuzes te maken. Van beide kanten wordt hier heel enthousiast op gereageerd. Deel je kennis, is een advies dat de kinderraden keer op keer meegegeven aan Shell. Vertel jong en oud meer over wat jullie doen, hoe jullie dat doen en waarom. Door kennis te delen, worden vooroordelen weggenomen en kunnen veel meer kinderen en volwassenen een goedgeïnformeerde mening vormen en leren van de kennis die bij Shell beschikbaar is. Bijvoorbeeld als het gaat over thema’s als werken in de techniek, innovatie of veiligheid. En dat advies wordt opgepakt. Zo heeft Shell op advies van de kinderraad een kinderwebsite gemaakt (www.kinderraad.shell) om kinderen én hun ouders meer informatie te geven. Ook heeft de kinderraad een krant bedacht over wat er allemaal te zien is en gebeurt op de terreinen van Shell in Pernis en Moerdijk. Er is op advies van de kinderen een beroepenkwartet gemaakt én sinds 2024 komen al deze adviezen samen in de Shell beroepenexcursie waaraan klassen uit gemeenten rondom Pernis en Moederdijk kunnen deelnemen.