Wat betekent het voor kinderen die in armoede leven?

In 2012 luidde De Kinderombudsman de noodklok. Veel kinderen in Nederland, destijds één op de tien kinderen, leven onder de armoedegrens. Inmiddels is dit aantal gestegen naar één op de negen kinderen. Een schrikbarend bericht waarmee wij van de Kleine Ambassade (toen nog Stichting Kik’r) direct iets wilden doen. We namen het onderwerp mee in onze enquête voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2014 die werd ingevuld door alle basisschoolleerlingen van groep 7 en 8 in Schiedam. Wat bleek: het merendeel van de kinderen koos armoede als allerbelangrijkste onderwerp. Dat is niet verwonderlijk als je bedenkt dat het alleen al in Schiedam over duizenden kinderen gaat.

Met dit participatieproject willen we een maatschappelijk debat op gang brengen over hoe we kinderen zelf handvatten mee kunnen geven om gezond en veilig op te groeien. Ook willen we met dit project bereiken dat kinderen zelf weten waar zij terechtkunnen voor hulp.

Onderzoek naar fijn opgroeien

Wij gingen met kinderen op onderzoek uit: wat betekent het voor kinderen die in zo’n situatie leven? En wat kunnen we met elkaar betekenen om alle kinderen zo fijn mogelijk te laten opgroeien? We startten het project met een enquête die werd uitgezet onder 1500 kinderen in Schiedam. Met de resultaten wilden wij meer inzicht krijgen in wat kinderen zelf vinden dat ze nodig hebben om veilig en gezond op te kunnen groeien. Vervolgens ging een groep van achttien leerlingen van basisscholen Het Windas en Ababil aan de slag met een verdiepend onderzoek. 

Kinderen adviseren

De kinderen dachten mee over mogelijke oplossingen en over manieren waarop kinderen, voor wie de thuissituatie geen gezonde en veilige basis biedt, toch in belangrijke behoeften kunnen worden voorzien. De gesprekken die ze hebben gevoerd met experts, ervaringsdeskundigen en politici vormden hiervoor het startpunt. Zo konden de kinderen met goed onderbouwde adviezen de gemeente adviseren over armoedebeleid gericht op kinderen. Om nog veel meer kinderen (en andere inwoners van Schiedam) te betrekken, zijn de resultaten van het Fijn opgroeien onderzoek ook verwerkt in een educatieve kinderkrant.

Meedoen of meer weten?

Wil je meer weten over het project? Dan kun je Renate bereiken via 010 273 10 11 of post@dekleineambassade.nl