Hoe kunnen we ervoor zorgen dat Helmond een kindvriendelijke stad wordt, waar kinderen en jongeren op een fijne manier kunnen leven, wonen en werken?

De komende jaren wil de gemeente Helmond zich verder ontwikkelen tot kindvriendelijke stad: een stad waarin kinderen en jongeren met plezier wonen, leven en naar school gaan. Een stad waarin zij zich serieus genomen en gehoord voelen en waar zij een toekomst voor zichzelf zien. Samen met de gemeente zetten we de eerste stap in dit traject: we onderzoeken samen met kinderen, jongeren en diverse partners in de stad wat zij belangrijk vinden.

Onderzoek met kinderen en jongeren

Tot eind maart 2020 deden we daarom samen met kinderen en jongeren onderzoek naar thema’s die zij belangrijk vinden. Dat gebeurde aan de hand van een kinderredactie, vragenlijsten en een netwerkbijeenkomst voor jongeren. Ook onderzochten we hoe we kinder- en jongerenparticipatie een duurzame plek binnen de gemeente konden geven. Alle uitkomsten tezamen vormden een belangrijke basis voor de huidige kinder- en jongerenagenda van de gemeente Helmond.

Meer weten?

Wil je meer weten over het project Kindvriendelijke stad Helmond, dan kun je contact opnemen met Renate via 010 273 10 11 of renatevanderdonk@dekleineambassade.nl