Kinderen vinden het heel belangrijk dat beleidsmakers ook naar hun mening vragen. Dat bleek al bij het eerste project van de Kleine Ambassade rondom de gemeenteraadsverkiezingen in 2012. Door kinderen op een goede manier te betrekken ontdekken ze hoe ze via het beleid een verschil kunnen maken voor hun omgeving. En leren beleidsmakers hoe kinderen over verschillende onderwerpen denken. De kinderen verdiepen zich in het onderwerp en gaan op onderzoek uit. Op basis van hun bevindingen komen ze tot verfrissende adviezen. En nemen beleidsmakers die adviezen ook mee in de besluitvorming.

In het kort

  • Kinderparticipatie sinds 2008 
  • Actief in 12 gemeenten

Weet waar je het over hebt

Voordat kinderen echt mee kunnen denken met beleidsmakers, moeten ze natuurlijk kennis opdoen over verschillende onderwerpen. Om een mening te kunnen vormen en daarna tot een goed advies te kunnen komen, moet je immers wel weten waar je het over hebt! Daarom krijgen de kinderen les.

Kinderen kijken hoe zaken geregeld zijn, in het heden en in het verleden. Wat ze zelf belangrijk vinden en waarom. Ze bekijken wat ze zelf kunnen doen en hoe anderen geactiveerd kunnen worden. Hoe dingen in de toekomst georganiseerd zouden kunnen worden, wat daarvoor nodig is. Als je dingen van tevoren weet, kun je daar ook rekening mee houden in je plannen voor de toekomst.

Elkaar leren begrijpen

De kinderen doen kennis op, gaan op onderzoek uit, ontdekken alles over een onderwerp én ze leren elkaar begrijpen. Als je weet hoe dingen geregeld zijn en snapt dat iedereen een andere achtergrond heeft, heb je daar meer begrip voor. Waardoor je gemakkelijker tot gezamenlijke adviezen komt. Want ook al is iedereen anders, door te luisteren en met elkaar te praten kun je oplossingen bedenken waar iedereen zich in kan vinden.

Vanuit deze basiskennis en -houding kunnen de kinderen daarna over elk onderwerp meedenken en adviseren, omdat ze beschikken over inzicht in andere perspectieven dan alleen die van henzelf. Behalve leren en luisteren, gaan de kinderen ook zelf kijken hoe de zaken ervoor staan en bedenken zij wat ze daarvan vinden. Ze doen onderzoek onder klasgenoten, overleggen met andere kinderen in de buurt en laten zich bijpraten door experts over het thema, bijvoorbeeld tijdens excursies.

Creatieve oplossingen

Want kinderen hebben creatieve oplossingen voor bijna alle problemen of uitdagingen. Door de jaren heen hebben kinderen al talloze adviezen gegeven in verschillende projecten van de Kleine Ambassade. De kinderen presenteren hun ideeën aan de beleidsmakers, die de adviezen vervolgens meenemen in hun besluitvorming en ten uitvoer (laten) brengen.

Actieve meedenkers van nu en later

Daar blijft het niet bij: samen met de kinderen en de beleidsmakers pakken we door. We maken ons er sterk voor dat de adviezen van de kinderen ook worden uitgevoerd. Adviezen worden meegenomen in de ontwikkeling van nieuw beleid. Maar nog belangrijker is dat kinderen vertrouwen krijgen in hun omgeving. Door zelf mee te denken en mee te doen, leren zij dat het loont om actief mee te denken. Nu én later.

Partners

  • Gemeenten
  • Scholen
  • Bedrijven