Hoe zorgen we ervoor dat alle kinderen en jongeren in Schiedam fijn op kunnen groeien, ook als ze in armoede leven? Het antwoord van de kinderen is Bliep, hét Schiedamse fijn-opgroeien-platform waarvoor we allerlei partijen in de stad actief samenbrengen om kinderen die in armoede opgroeien precies de hulp te geven die ze nodig hebben. Iedereen draagt op zijn of haar eigen manier een steentje bij, van hoge ambtenaar tot vriendelijke buurvrouw. Samen zorgen we ervoor dat kinderen kunnen meedoen, zodat ze met net iets minder zorgen opgroeien en een kansrijke toekomst tegemoet gaan!

In het kort

Kinderen maken zich zorgen

‘Als 1 op de 6 kinderen in Schiedam opgroeit in armoede, wat doen de andere 5 daar dan aan?’ Schiedamse kinderen maken zich veel zorgen om kinderen die in armoede opgroeien. Ze vinden dat er meer aandacht zou moeten zijn voor deze problematiek. Dit bleek al uit een enquête die we in 2014 onder 800 kinderen hebben uitgezet. In opdracht van de gemeente gingen we samen met Schiedamse kinderen en jongeren uitgebreid op onderzoek uit naar hoe we dit knelpunt met elkaar konden aanpakken.

Van winterjas tot maatje

Wat is er eigenlijk nodig om fijn op te groeien? En hoe zorgen we ervoor dat kinderen die in armoede opgroeien, krijgen wat ze daarin missen? Dat waren de vraagstukken die we als eerste met de kinderen onderzochten. Zij kwamen er al snel achter dat alle kinderen dezelfde basis nodig hebben om fijn op te kunnen groeien, maar het verschilt per kind wat er mist als er thuis weinig geld is. Waar de één behoefte heeft aan een spullen zoals een laptop of fiets, zoekt de ander vooral een maatje om leuke dingen mee te doen. De kinderen ontdekten dat er al veel regelingen zijn voor kinderen in armoede, maar dat het vaak ingewikkeld is om daar gebruik van te maken. Je hebt daarvoor ook bijna altijd een ouder nodig. Onhandig, want als jouw ouders geldzorgen hebben, hebben ze vaak de energie niet om zich ook nog in allerlei voorwaarden te verdiepen. Bij de regelingen gaat het ook veel om tweedehandsspullen. Jammer, vonden de kinderen. Want hoe fijn is het als je zelf eens je nieuwe winterjas of fiets kunt kiezen! Dan ben je trots op je spullen, dat geeft je zelfvertrouwen en dat is ook heel belangrijk. Tot slot concludeerden de kinderen dat het absoluut niet helpt als je een kind in armoede als zielig bestempelt, want dan sluit je het alsnog buiten. Door mensen meer te leren over armoede, kan er wat gedaan worden aan de vooroordelen die er zijn: ‘Als iedereen meer weet over armoede, schamen kinderen die in armoede leven zich minder en durven ze ook vaker hulp te vragen. Het zorgt er ook voor dat anderen beter weten hoe ze deze kinderen kunnen helpen.’

Eén site voor alle kinderen

De kinderen adviseerden om een online platform te ontwikkelen waar Schiedamse kinderen terechtkunnen voor een divers aanbod van spullen en diensten. Met een speciale pas zou elk kind daaruit zelf moeten kunnen kiezen wat het nodig heeft. Het platform mag niet stigmatiserend zijn en daarom moest er aanbod op staan voor álle kinderen. Heb je iets nodig, maar kun je het niet betalen? Dan moet je het met de pas alsnog aan kunnen vragen. Eventueel met hulp van iemand die je via het platform makkelijk kunt bereiken. Zo wordt er vanzelf ook meer gebruikgemaakt van bepaalde regelingen en voorzieningen.

 

Het platform moet ook een plek zijn waar kinderen en volwassen meer te weten kunnen komen over wat het betekent om op te groeien in armoede. En als zij iets voor deze kinderen willen betekenen, moeten ze er kunnen ontdekken wat ze kunnen doen.

 

Na dit eerste advies van de kinderen hebben we als Kleine Ambassade uitgebreid vervolgonderzoek gedaan naar problematiek rondom kinderen in armoede en mogelijke oplossingen. We hebben daarnaast samenwerkingen gezocht met de gemeente en diverse instellingen en organisaties. Wat is er nodig? Wat is er al? Waar zitten de knelpunten? Hoe kunnen we eraan bijdragen dat het stigma rondom armoede afneemt? De resultaten van hiervan liggen aan de basis van Bliep.

Eén Bliep community

Uiteindelijk hebben alle inspanningen ertoe geleid dat de plannen voor het platform werkelijkheid werden. In 2019 konden we www.bliepplatform.nl eindelijk lanceren. Bliep is inmiddels veel meer dan een online verzamelplaats voor regelingen en spullen. Samen met organisaties en de gemeente brengen we knelpunten verder in kaart en onderzoeken we hoe we vraag en aanbod dichter bij elkaar kunnen brengen. We halen kennis uit de praktijk, doen vervolgonderzoek en bouwen druk verder aan het Bliep-netwerk, zodat zoveel mogelijk mensen Bliep weten te vinden. We brengen partijen bij elkaar en motiveren iedereen op zijn of haar eigen manier een steentje bij te dragen. Dat netwerk van mensen, dat is de kracht van Bliep. Samen kunnen we kinderen in Schiedam bieden wat ze nodig hebben. Een mooi voorbeeld hiervan is de Bliep-kerstactie, waarbij we samen een groot aantal vrijwilligers en sponsoren 8 huizen opknapten bij gezinnen die dat goed konden gebruiken. We blijven de gezinnen monitoren, zodat we ze bij nieuwe knelpunten te hulp kunnen komen.

Ondertussen doen we er alles aan om de kennis over opgroeien in armoede te vergroten. Zowel onder volwassen als kinderen. Zo lanceerden we dit jaar het Pak@ Bliep, een lespakket dat niet alleen veel kennis geeft, maar opgroeien in armoede ook bespreekbaar maakt in de klas.

Partners

Gemeente Schiedam