Kinderrechtenconferentie

Wat vinden kinderen belangrijk als het gaat om kinderrechten in Nederland? Hoe denken zij dat die rechten beter kunnen worden beschermd? Dat zie en lees je in de adviesvideo en kinderrechtenkrant die wij maakten naar aanleiding van de Landelijke Kinderrechtenconferentie. 

Ga verder waar de kinderen van de kinderrechtenconferentie zijn gebleven. Met deze educatieve materialen help je kinderen ontdekken welke rechten zij hebben en hoe zij er zelf aan kunnen bijdragen dat kinderrechten in Nederland beter worden beschermd. Daarnaast geven ze jou als leerkracht de handvatten om het gesprek over kinderrechten en fijn opgroeien op te starten in de klas. 

Adviezen 2023

Tijdens de Kinderrechtenconferentie 2023 verdiepten de kinderen zich in de thema’s Armoede, Mentaal welzijn en Jeugdhulp en –bescherming. Hieronder vind je hun bevindingen en adviezen. Gebruik ze om in de klas in gesprek te gaan over deze onderwerpen. 

Adviezen 2022

Wat weet jij al over kinderrechten? Hoe zouden die rechten in Nederland beter kunnen worden beschermd? Tijdens de Kinderrechtenconferentie 2022 verdiepten de kinderen zich in kinderrechten in het algemeen. Hieronder vind je hun bevindingen en adviezen. Eén daarvan is dat alle kinderen meer kennis zouden moeten hebben over hun rechten. Een ander advies is dat er over meer onderwerpen gesproken moet worden in de stad. Met dit lesmateriaal helpen we daarbij.  

Contact

Heb je vragen over de kinderrechtenconferentie, het lesmateriaal of het bespreken van de rechten van het kind in de klas? Neem dan contact op met Renate van der Donk via renatevanderdonk@dekleineambassade.nl.