Jeugdmonitor

Om erachter te komen hoe het gaat met jongeren in Schiedam en wat hun behoeftes, wensen en verwachtingen zijn, ontwikkelden we in samenwerking met de gemeente Schiedam de Jeugdmonitor. Dit is een onderzoek dat we om de twee jaar uitvoeren onder kinderen van groep 7 en 8 en jongeren van 12 t/m 23 jaar. Hebben jouw leerlingen de vragenlijst ook ingevuld? Dan vind je hieronder de meest opvallende resultaten.

Deel de resultaten

Het doel van de jeugdmonitor is om erachter te komen wat er speelt onder jongeren in Schiedam. Waar liggen verbeterpunten? Waar lopen jongeren tegenaan? En waar moet volgens hen meer aandacht voor komen in Schiedam? Belangrijke info waar de gemeente en andere partijen in de stad natuurlijk mee aan de slag moeten, maar ook de jongeren zelf kunnen daar een rol in spelen.

Resultaten groep 7 en 8

Lestip: bekijk deze video eens met de klas op het moment dat jullie normaal gesproken het Jeugdjournaal kijken. Meer lokaal dan dit wordt het nieuws tenslotte niet! Bespreek de video na met de groep. Wat vinden zij van de uitkomsten? Herkennen zij zich erin? Wat zijn hun ideeën voor verbeterpunten?

Mail ons hun ideeën en uitspraken, dan nemen wij ze mee in het vervolgtraject: post@dekleineambassade.nl

Resultaten 11 t/m 23 jaar

Lestip: deze video is zeer geschikt voor de mentorlessen. De resultaten van de jeugdmonitor bieden mooie aanknopingspunten voor gesprekken over onderwerpen die direct uit de leefwereld van jouw leerlingen komen en waar zij zeker weten een mening, vragen of ideeën over hebben.

Bekijk de video met elkaar en bespreek de resultaten, Wat vinden zij van de uitkomsten? Herkennen zij zich erin? Schrikken ze er misschien van? Wat zijn hun ideeën voor verbeterpunten?

Mail ons hun ideeën en uitspraken, dan nemen wij ze mee in het vervolgtraject: post@dekleineambassade.nl

Contact

Heb je vragen over het lesmateriaal? Neem dan contact met ons op via post@dekleineambassade.nl