Goed nieuws krant Schiedam 2021

Samen met de gemeente Schiedam betrekken we de kinderen uit de stad bij beleidsvorming. 

Het zit erop: de Kindergemeenteraad 2019-2021 heeft haar taak volbracht. Na twee jaar lang onderzoek, kennis opdoen, mening vormen en advies geven, hebben de kinderen hun visie gevormd op hoe de Stad van de toekomst eruit zou moeten zien. Met de Goed nieuws-krant en het bijbehorende Ken ik jou al?!-spel betrekken we zoveel mogelijk kinderen uit groep 7 en 8 van Schiedamse scholen bij deze visie en dagen we ze uit om hierover mee te denken.  

Door in de klas met de krant en het spel aan de slag te gaan, doen jouw leerlingen aan de hand van de adviezen van de Kindergemeenteraad kennis op over thema’s als fijn opgroeien en kansengelijkheid. Ze leren hoe we er met elkaar voor kunnen zorgen dat de gemeente Schiedam een fijne plek is om te wonen en samen te leven, en worden geactiveerd om hier zelf over mee te denken en aan mee te doen. 

Benodigdheden

Het lespakket bestaat uit de volgende onderdelen:

Ken ik jou al?!-spel (ontvangen tegelijk met de kranten)

Meer weten?

Dan beantwoorden we graag al je vragen! Stuur Renate van der Donk een bericht via renatevanderdonk@dekleineambassade.nl