Goed nieuws krant Nissewaard 2021

Samen met de gemeente Nissewaard betrekken we met de Kindergemeenteraad kinderen uit de gemeente Nissewaard bij beleidsvorming.  

Na twee jaar lang onderzoek doen en actief meedenken en meedoen, heeft de Kindergemeenteraad haar visie gevormd op hoe de gemeente Nissewaard er volgens haar in de toekomst uit zou moeten zien. Met de Goed nieuws-krant en het bijbehorende Ken ik jou al?!-spel betrekken we zoveel mogelijk kinderen uit groep 7 en 8 van scholen in de gemeente Nissewaard bij deze visie en dagen we ze uit om hier over mee te denken.  

Door in de klas met de krant en het spel aan de slag te gaan, doen jouw leerlingen aan de hand van de adviezen van de Kindergemeenteraad kennis op over thema’s als fijn opgroeien en duurzaamheid. Ze leren hoe we er met elkaar voor kunnen zorgen dat de gemeente Nissewaard een fijne plek is om samen te leven en worden geactiveerd om hier zelf over mee te denken en mee te doen.

Benodigdheden

Het lespakket bestaat uit de volgende onderdelen:

Ken ik jou al?!-spel (ontvangen tegelijk met de kranten)

Meer weten?

Stuur Renate van der Donk een bericht via renatevanderdonk@dekleineambassade.nl