koffer-onder-links

Als de Kleine Ambassade willen we (gedrags)veranderingen bewerkstelligen. Met educatie, motivatie én participatie. Telkens is het doel: mensen laten ontdekken hoe zij zelf het verschil kunnen maken. Wat jij kan betekenen voor jezelf, een ander en jouw stad en hoe draag je samen met anderen bij aan een betere leefwereld.

We werken daarvoor samen met meer dan honderd partners, zoals scholen, gemeenten en bedrijven. Maar vooral ook de doelgroep zelf. Met elkaar maken we ons werk zo wereldberoemd mogelijk. Dat heeft resultaat: voorlichting die de doelgroep echt bereikt, aanpassingen in beleid, een verandering in de wijze waarop bedrijven communiceren met jongeren en een groeiende groep kinderen, jongeren en volwassenen die betrokken is bij wat er speelt in hun omgeving.

Alles Communicatie Educatieprogramma Gedragsverandering In ontwikkeling Kinderraad jongerenraad Participatietraject Voorlichting
Kindergemeenteraad Schiedam

Kindergemeenteraad Schiedam

Kinderraad jongerenraad, Participatietraject

Met de Kindergemeenteraad worden kinderen, het bestuur en de stad dichter bij elkaar gebracht.

I've Got the #Power

I've Got the #Power

Participatietraject, Gedragsverandering

Jongerenprogramma binnen Schiedam om onderlinge betrokkenheid van jongeren met uiteenlopende sociale en culturele achtergronden te vergroten.

KidsRights Changemakers Rotterdam

KidsRights Changemakers Rotterdam

Participatietraject, Voorlichting

Samen met de KidsRights Foundation motiveren we jongeren om zich als actieve ambassadeurs in te zetten voor de naleving van kinderrechten.

Afval the Challenge

Afval the Challenge

Gedragsverandering, Communicatie

Schiedammers gaan met elkaar in gesprek over ideeën en verbeterpunten rondom afval.

Shell Pernis Kinderraad

Shell Pernis Kinderraad

Kinderraad jongerenraad, Participatietraject

Kinderen denken mee over duurzaamheid, innovatie, techniek en veiligheid bij Shell Pernis.

DSW Jongerenraad

DSW Jongerenraad

Kinderraad jongerenraad, Participatietraject

Jongerenparticipatie binnen DSW Zorgverzekeraar bevorderen en jongeren betrekken bij vraagstukken rondom voorlichting en (zorg)verzekeringen

Platform Zooff

Platform Zooff

In ontwikkeling, Voorlichting

Platform Zooff brengt jongeren en lokale bedrijven dichter bij elkaar

Benefiet kinderrechten

Benefiet kinderrechten

Voorlichting

Kom in actie voor de rechten van het kind

Lekker belangrijk

Lekker belangrijk

Gedragsverandering, Voorlichting

Begrip voor elkaar kweken en kinderen en volwassenen inzicht geven in hun rol in het welbevinden van anderen.

Erfgoedfilm (voorheen Klassefilm)

Erfgoedfilm (voorheen Klassefilm)

Educatieprogramma

Kinderen kennis laten maken met het medium film en het erfgoed van de stad.

Verstedelijking Zuid-Holland

Verstedelijking Zuid-Holland

Participatietraject

Hoe betrekken we jongeren uit Zuid-Holland bij het verstedelijkingsvraagstuk? 

Franciscus Gasthuis & Vlietland Kinderraad

Franciscus Gasthuis & Vlietland Kinderraad

Kinderraad jongerenraad, Participatietraject

Kinderparticipatie in het ziekenhuis bevorderen en inzicht krijgen in hoe het ziekenhuis beter kan inspelen op de wensen en behoeften van kinderen.

Schiedam S'DAM Havenexcursie

S'DAM Havenproject

Voorlichting

Een uniek kijkje achter de schermen van de Rotterdamse haven: wat betekent die bedrijvigheid voor de economie?

Studio PLU!S

Studio PLU!S

Educatieprogramma

Kinderen betrekken bij en informeren over uiteenlopende onderwerpen die spelen in hun omgeving, middels een wekelijks televisieprogramma.

Afval the Game

Afval the Game

Gedragsverandering

Kinderen (maar ook volwassenen in hun omgeving) bewustmaken van het belang van duurzaamheid en afval scheiden.

Jongeren en cultuur

Jongeren en cultuur

Participatietraject

Jongeren geven met de Cultuuravond vorm aan een kunst en cultuuraanbod dat hen echt aanspreekt.

Verkiezingsprojecten

Verkiezingsprojecten

Educatieprogramma, Voorlichting

Kinderen leren hoe Nederland wordt bestuurd en hen hun eigen rol in een democratie laten ontdekken.

Kinderraad op school

Kinderraad op school

Kinderraad jongerenraad

Kinderen betrekken bij het vormgeven van het beleid van de school.

Stroomopwaarts Jongerenraad

Stroomopwaarts Jongerenraad

Kinderraad jongerenraad, Participatietraject

Participatie van jongeren bij Stroomopwaarts MVS bevorderen.

SchavUIT Eropuit

SchavUIT Eropuit

Educatieprogramma

Unieke Schiedamse natuur-, sport- en beweegplekken bij kinderen onder de aandacht gebracht.

Jongerenmonitor Schiedam

Jongerenmonitor Schiedam

Participatietraject
Primo Schiedam

Primo Schiedam

Communicatie

Alle belangrijke en handige schoolinformatie toegankelijk

DUS?! Ik ben puber!

DUS?! Ik ben puber!

Voorlichting

Weerbaarheid van kinderen vergroten door kennis te geven over puberteitszaken.

Fijn opgroeien

Fijn opgroeien

Participatietraject

Samen met kinderen onderzoek doen naar het onderwerp armoede.

Shell bright energy ideas challenge

Shell bright energy ideas challenge

Educatieprogramma

Samen met Shell Nederland jongeren met uiteenlopende interesses inspireren om met het vraagstuk duurzame energie aan de slag te gaan.

 SchavUIT-doeboek

SchavUIT-doeboek

Educatieprogramma

Kunst- en cultuureducatie die aansluit bij de leefwereld en omgeving van kinderen

Capelse Kinderconferentie

Capelse Kinderconferentie

Participatietraject

87 kinderen denken mee over de invulling van het gemeentelijke kinderbeleid.

KomKids

KomKids

Communicatie

Pedagogische kennis voor ouders/verzorgers helder, overzichtelijk en duidelijk gepresenteerd.

Kunst- en cultuurprogramma

Kunst- en cultuurprogramma

Educatieprogramma

Kunst- en cultuurprogramma op maat.

Ericareeks

Ericareeks

Voorlichting, Communicatie

Toegankelijke boekjes over het dagelijkse leven op de Ericaschool.

Duurzaamheidsprogramma

Duurzaamheidsprogramma

Educatieprogramma

Meerjarenproject lessen in duurzaamheid op de basisschool.

Rabobank Kinderraad

Rabobank Kinderraad

Kinderraad jongerenraad

Rabobank wil kinderen laten meedenken en leert ze van alles over het bankwezen.

Schiedam Brandersstad

Schiedam Brandersstad

Educatieprogramma, Communicatie

Een website voor een erfgoed-leerlijn over de jeneverstad