koffer-onder-links

Als de Kleine Ambassade willen we (gedrags)veranderingen bewerkstelligen. Met educatie, motivatie én participatie. Telkens is het doel: mensen laten ontdekken hoe zij zelf het verschil kunnen maken. Wat jij kan betekenen voor jezelf, een ander en jouw stad en hoe draag je samen met anderen bij aan een betere leefwereld.

We werken daarvoor samen met meer dan honderd partners, zoals scholen, gemeenten en bedrijven. Maar vooral ook de doelgroep zelf. Met elkaar maken we ons werk zo wereldberoemd mogelijk. Dat heeft resultaat: voorlichting die de doelgroep echt bereikt, aanpassingen in beleid, een verandering in de wijze waarop bedrijven communiceren met jongeren en een groeiende groep kinderen, jongeren en volwassenen die betrokken is bij wat er speelt in hun omgeving.

Alles Educatie Jeugdraden Jongerenparticipatie Kinderparticipatie Overig
Pak@ Democratie

Pak@ Democratie

Kinderparticipatie, Educatie

Leert kinderen alles over democratie en laat ze goedgeïnformeerd meedenken.

Kindergemeenteraad Schiedam

Kindergemeenteraad Schiedam

Kinderparticipatie

Met de Kindergemeenteraad worden kinderen, het bestuur en de stad dichter bij elkaar gebracht.

I've Got the #Power

I've Got the #Power

Jongerenparticipatie

Jongerenprogramma binnen Schiedam om onderlinge betrokkenheid van jongeren met uiteenlopende sociale en culturele achtergronden te vergroten.

Kinderrechtenkrant 

Kinderrechtenkrant 

Kinderparticipatie, Educatie

Alleen wanneer er genoeg kennis over kinderrechten is, kunnen die rechten voldoende worden beschermd.

Verkiezingsproject

Verkiezingsproject

Kinderparticipatie, Educatie

Hoe zorgen we ervoor dat meer jonge Schiedammers het belang van democratie inzien en gebruikmaken van hun stemrecht?

Kindergemeenteraad Nissewaard

Kindergemeenteraad Nissewaard

Kinderparticipatie

Kinderen in Nissewaard ontdekken hoe ze zelf het verschil maken

Kindvriendelijke stad Helmond

Kindvriendelijke stad Helmond

Kinderparticipatie, Jongerenparticipatie

Wat zijn de voorwaarden voor een kindervriendelijke stad?

Kinderrechtengala

Kinderrechtengala

Kinderparticipatie, Jongerenparticipatie

Kom in actie voor de rechten van het kind

KidsRights Changemakers Rotterdam

KidsRights Changemakers Rotterdam

Jongerenparticipatie

Samen met de KidsRights Foundation motiveren we jongeren om zich als actieve ambassadeurs in te zetten voor de naleving van kinderrechten.

Afval the Challenge

Afval the Challenge

Overig

Schiedammers gaan met elkaar in gesprek over ideeën en verbeterpunten rondom afval.

Shell Kinderraad

Shell Kinderraad

Jeugdraden, Kinderparticipatie

Kinderen denken mee over duurzaamheid, innovatie, techniek en veiligheid bij Shell Pernis en Moerdijk

DSW Jongerenraad

DSW Jongerenraad

Jeugdraden, Jongerenparticipatie

Jongerenparticipatie binnen DSW Zorgverzekeraar bevorderen en jongeren betrekken bij vraagstukken rondom voorlichting en (zorg)verzekeringen

Platform Zooff

Platform Zooff

Jongerenparticipatie

Platform Zooff brengt jongeren en lokale bedrijven dichter bij elkaar

Bliep

Bliep

Kinderparticipatie, Overig

Online platform waarmee we er samen met de stad voor willen zorgen dat alle kinderen fijn op kunnen groeien, ook als ze in armoede leven.

Benefiet kinderrechten

Benefiet kinderrechten

Overig

Kom in actie voor de rechten van het kind

Lekker belangrijk

Lekker belangrijk

Educatie

Begrip voor elkaar kweken en kinderen en volwassenen inzicht geven in hun rol in het welbevinden van anderen.

Erfgoed lespakket

Erfgoed lespakket

Educatie

Hoe laten we kinderen actief kennismaken met het cultureel erfgoed in Schiedam en geven we erfgoededucatie een vaste plek in de klas?

Erfgoedfilm (voorheen Klassefilm)

Erfgoedfilm (voorheen Klassefilm)

Educatie

Kinderen kennis laten maken met het medium film en het erfgoed van de stad.

Verstedelijking Zuid-Holland

Verstedelijking Zuid-Holland

Jeugdraden, Jongerenparticipatie

Hoe betrekken we jongeren uit Zuid-Holland bij het verstedelijkingsvraagstuk? 

DCMR Kinderraad

DCMR Kinderraad

Kinderparticipatie

Kinderen denken mee over vraagstukken die spelen bij de milieudienst Rijnmond

Franciscus Gasthuis & Vlietland Kinderraad

Franciscus Gasthuis & Vlietland Kinderraad

Jeugdraden, Kinderparticipatie

Kinderparticipatie in het ziekenhuis bevorderen en inzicht krijgen in hoe het ziekenhuis beter kan inspelen op de wensen en behoeften van kinderen.

Schiedam S'DAM Havenexcursie

S'DAM Havenproject

Educatie

Een uniek kijkje achter de schermen van de Rotterdamse haven: wat betekent die bedrijvigheid voor de economie?

Studio PLU!S

Studio PLU!S

Overig, Educatie

Kinderen betrekken bij en informeren over uiteenlopende onderwerpen die spelen in hun omgeving, middels een wekelijks televisieprogramma.

Afval the Game

Afval the Game

Educatie

Kinderen (maar ook volwassenen in hun omgeving) bewustmaken van het belang van duurzaamheid en afval scheiden.

Kinderconferentie Sùdwest-Fryslân

Kinderconferentie Sùdwest-Fryslân

Kinderparticipatie

In Sùdwest-Fryslân worden kinderen gehoord

Jongeren en cultuur

Jongeren en cultuur

Jongerenparticipatie

Jongeren geven met de Cultuuravond vorm aan een kunst en cultuuraanbod dat hen echt aanspreekt.

Kinderraad op school

Kinderraad op school

Jeugdraden, Kinderparticipatie

Kinderen betrekken bij het vormgeven van het beleid van de school.

Stroomopwaarts Jongerenraad

Stroomopwaarts Jongerenraad

Jongerenparticipatie

Participatie van jongeren bij Stroomopwaarts MVS bevorderen.

SchavUIT Eropuit

SchavUIT Eropuit

Educatie

Unieke Schiedamse natuur-, sport- en beweegplekken bij kinderen onder de aandacht gebracht.

Jongerenmonitor Schiedam

Jongerenmonitor Schiedam

Jongerenparticipatie
Primo Schiedam

Primo Schiedam

Overig

Alle belangrijke en handige schoolinformatie toegankelijk

DUS?! Ik ben puber!

DUS?! Ik ben puber!

Educatie

Weerbaarheid van kinderen vergroten door kennis te geven over puberteitszaken.

Fijn opgroeien

Fijn opgroeien

Kinderparticipatie

Samen met kinderen onderzoek doen naar het onderwerp armoede.

Shell bright energy ideas challenge

Shell bright energy ideas challenge

Educatie

Samen met Shell Nederland jongeren met uiteenlopende interesses inspireren om met het vraagstuk duurzame energie aan de slag te gaan.

 SchavUIT-doeboek

SchavUIT-doeboek

Educatie

Kunst- en cultuureducatie die aansluit bij de leefwereld en omgeving van kinderen

Capelse Kinderconferentie

Capelse Kinderconferentie

Kinderparticipatie

87 kinderen denken mee over de invulling van het gemeentelijke kinderbeleid.

KomKids

KomKids

Overig

Pedagogische kennis voor ouders/verzorgers helder, overzichtelijk en duidelijk gepresenteerd.

Kunst- en cultuurprogramma

Kunst- en cultuurprogramma

Educatie

Kunst- en cultuurprogramma op maat.

Ericareeks

Ericareeks

Overig

Toegankelijke boekjes over het dagelijkse leven op de Ericaschool.

Duurzaamheidsprogramma

Duurzaamheidsprogramma

Educatie

Meerjarenproject lessen in duurzaamheid op de basisschool.

Rabobank Kinderraad

Rabobank Kinderraad

Jeugdraden, Kinderparticipatie

Rabobank wil kinderen laten meedenken en leert ze van alles over het bankwezen.

Schiedam Brandersstad

Schiedam Brandersstad

Overig

Een website voor een erfgoed-leerlijn over de jeneverstad