Zo, je hebt ontdekt hoe de kinderconferentie is verlopen en welke adviezen de aanwezige kinderen hebben uitgebracht. Dat was een flink verhaal. Maar… we zijn nog niet helemaal klaar. We hebben jullie hulp nodig! Omdat de Kinderconferentie door storm eerder moest stoppen dan gepland, hebben de kinderen niet zo lang over de adviezen kunnen nadenken als ze eigenlijk hadden gewild. Daarom hopen we dat jullie met ons meedenken.  

Verdeel de klas in vier groepjes. Neem per groepje een thema en lees het advies nog eens goed door. Beantwoord dan met je groepje de volgende vragen:  

  • Wat vinden jullie binnen het thema het allerbelangrijkst? Waarom? 
  • Hebben jullie nog aanvullingen op het advies? 
  • Welke rol zouden jullie zelf kunnen spelen in de uitvoering van de adviezen? 
  • Wat willen jullie nog meegeven aan het team van de Kinderburgemeester? 

Klaar? Stuur je uitgewerkte advies naar kinderburgemeester@dekleineambassade.nl, dan gaan wij ermee aan de slag!