Op vrijdag 3 februari vond de vierde Kinderconferentie Súdwest-Fryslân plaats. Ruim zestig kinderen van verschillende scholen uit de gemeente kwamen samen in het Bestjoershûs in Sneek. Daar dachten we in groepjes mee over vier belangrijke vragen, namelijk: Hoe zorgen we dat iedereen in de gemeente op een goede manier met elkaar kan samenleven? Hoe ziet de ideale wijk er in de toekomst uit? Wat heb je als kind nodig om fijn op te groeien? En hoe zorgen we er met elkaar voor dat we duurzamer gaan leven?  

Alle kinderen gingen eerst op onderzoek uit. We volgden workshops over het thema waarin ook we allerlei dingen konden navragen bij experts. Die mensen werken bijvoorbeeld bij de gemeente of bij andere organisaties die zich bezighouden met het goed regelen van zaken die belangrijk zijn voor alle inwoners van Súdwest-Fryslân. Deze experts konden ons precies vertellen wat er op dit moment speelt binnen elk thema en op welke manier de gemeente daar nu al aan werkt. Die kennis gebruikten we vervolgens voor hun eigen adviezen.  

Ook dit jaar zat de raadszaal bomvol toen we aan het einde van de dag onze adviezen presenteerden. Zelfs wethouder Van den Akker vond het best een beetje spannend om voor zoveel mensen te spreken, zei ze. Maar wij maakten volop gebruik van onze spreektijd. Terecht ook wel, want we hadden heel de dag keihard gewerkt en kwamen tot goeddoordachte ideeën. Welke adviezen dat precies zijn, lees je verderop in deze nieuwsbrief.  

En er gebeurde nog iets speciaals tijdens de Kinderconferentie. De nieuwe kinderburgemeester en de rayonhoofden werden geïnstalleerd. Oud-kinderburgemeester Jan Eise en de rayonhoofden Britt, Elcke, Ellouise, Indira, Kees, Liam, Naomi, Niels, Simon en Sinne zwaaiden af. Als allereerste kinderburgemeestersteam van de gemeente Súdwest-Fryslân hebben zij het afgelopen jaar geweldig werk geleverd. Daar werden ze door burgemeester De Vries passend voor bedankt. Het stokje werd vervolgens doorgegeven aan ons, het nieuwe team. In deze nieuwsbrief stellen we ons aan je voor!