In onze vorige nieuwsbrief hebben we ‘m al genoemd: het lespakket Pak@ Democratie! Daarmee kunnen jullie zelf ook heel goed meedenken met de gemeente, en adviezen geven over de thema’s die ook tijdens de Kinderconferentie ter sprake komen. We zijn heel blij dat steeds meer scholen hiermee aan de slag gaan, want dat meedenken en meedoen is natuurlijk hartstikke belangrijk. Niet alleen voor nu, maar ook voor later.  

Dat vindt de overheid trouwens ook. Begin dit schooljaar is er een nieuwe wet ingegaan, die scholen ertoe verplicht om meer aandacht te hebben voor burgerschapsonderwijs. Het is nu één van de drie dingen die ieder kind in élk geval moet weten als het van de basisschool af komt. Burgerschap is dus net zo belangrijk als taal en rekenen! Een belangrijk deel van dat burgerschapsonderwijs is wat ze met een moeilijk woord ‘participatie’ noemen. Dat betekent eigenlijk gewoon ‘meedoen’. Alle kinderen moeten dus de kans krijgen om mee te doen in de samenleving, en om te leren hoe je dat eigenlijk kunt doen! Laat dat nu net zijn waar je met Pak@ Democratie mee aan de slag gaat. Dus… heeft jouw school Pak@ Democratie wel ontvangen, maar zijn jullie er nog niet mee begonnen? Vraag je juf of meester eens of je er toch eens mee mag gaan werken! We zijn heel benieuwd naar jullie inbreng.