Jaarlijks vindt in het Bestjoershûs in Sneek de Kinderconferentie Súdwest-Fryslân plaats. Op die dagen komen kinderen van verschillende scholen bij elkaar om ervaringen en ideeën uit te wisselen en om namens alle kinderen in Súdwest-Fryslân adviezen voor de gemeente op te stellen. Wij vinden het belangrijk dat jullie goed op de hoogte blijven van wat er met die adviezen gebeurt. De rayonhoofden van vorig jaar, zochten daarom voor jullie uit hoe de adviezen van 2022 zijn opgepakt.  

Zij kwamen terug met goed nieuws, er is namelijk weer veel met die adviezen gebeurt! Onder andere met het advies om meer ontmoetingsplekken te maken in de gemeente, zodat mensen in een wijk elkaar meer kunnen ontmoeten. In Oppenhuizen is zo’n ontmoetingsplek gemaakt. Hier kunnen mensen van jong en oud elkaar ontmoeten door samen allerlei activiteiten te doen. Denk dan aan tuinieren in een moestuin of sporten op de fietscrossbaan. Supertof!  

Een ander advies was dat er in de gemeente eigenlijk minder stenen en meer groen zouden moeten zijn. Het is volgens kinderen goed als de scholen daar het voortouw in nemen. Ook met dit advies is veel gebeurd. De gemeente organiseerde onder andere een wedstrijd voor het meest duurzame schoolplein. Het winnende schoolplein kreeg een geldbedrag. Dit vonden scholen zo leuk, dat ze er vol enthousiasme mee aan de slag gingen. Een mega goed idee dus!

Dit is nog niet alles, want er zijn nog allerlei andere adviezen van de kinderconferentie al opgepakt. De oud-rayonhoofden maakten daar samen met experts uit Súdwest-Fryslân een filmpje over. Bekijk het in de klas en bespreek met elkaar wat jullie ervan vinden. Wij horen het graag!