En er is nog veel meer opgepakt

Andere adviezen gingen over speelplaatsen, elkaar en jezelf leren kennen, hulp op school, zwemles voor alle kinderen en hoe je schoolruimte handiger kunt gebruiken. De Kinderconferentie heeft goed door dat als je iets wilt veranderen in je dorp of wijk, je echt niet alleen maar op de gemeente hoeft te wachten tot die iets gaat doen. Bewoners kunnen ook zelf aan de slag!  

Zo vonden jullie dat het beheer van speelplaatsen best kan worden overgelaten aan mensen die daaromheen wonen. De gemeente is het daar voor een groot deel mee eens. Op verschillende plekken worden er al door diverse buurtverenigingen en dorpsbelangen schoonmaak- en onderhoudsdagen georganiseerd. En veel omwonenden weten ook al waar ze het kunnen melden als er iets kapot of onveilig is.  

Verder hadden jullie gezegd dat speelplaatsen een ontmoetingsplek moeten zijn voor iedereen. Dat zag de gemeente wel zitten. In Oppenhuizen is nu zo’n plek, met een moestuin met boomgaard, sportkooi, fitnesstoestellen, fietscrossbaan, bankjes en nog veel meer. En er komen nog meer van die plekken. In Bolsward-Oost bijvoorbeeld. Jammer genoeg kan niet van elke speeltuin zomaar een natuurspeeltuin gemaakt worden, omdat daar niet overal de ruimte voor is. En ook lukt het niet om te zorgen dat er watertappunten komen bij alle speeltuinen, omdat bij de meeste speelplaatsen geen waterleidingen liggen én de kwaliteit van het drinkwater dan niet zeker is. Toch nog je eigen fles meenemen van thuis dus! 

Om jezelf te kunnen zijn, is het belangrijk dat anderen je die ruimte geven. Je moet niet gepest of gediscrimineerd worden om wie jij bent, zo vond de Kinderconferentie. Daarom moeten mensen elkaar kunnen ontmoeten en beter leren kennen. En daarvoor zijn er ontmoetingsplekken nodig! Dat vindt de gemeente ook. Er zijn nu al 63 ontmoetingsplekken in Súdwest-Fryslân, maar daar zijn vaak vooral dingen te doen voor oudere mensen. Daarom wil de wethouder samen met dorpshuizen en wijkcentra gaan bekijken waar er al voldoende activiteiten voor kinderen zijn, en waar er nog wel iets meer mag worden georganiseerd. Sociaal werkers van Stichting Sociaal Collectief denken hierbij mee en gaan in 2023 bij al deze plekken langs om te kijken waar behoefte aan is. Een ideaal moment voor kinderen om te vertellen wat zij willen!  

Maar nu doen Sociaal Collectief en een aantal andere organisaties ook al een hoop. Zo worden er in Bolsward en in Sneek al activiteiten georganiseerd in jongerencentra, en is er voor middelbare scholen een hele activiteitenkalender vanuit Coolsúdwest (o.a. te vinden op Instagram).  

Met Simmer yn Súdwest (mede bedoeld voor gezinnen waar niet zo veel geld is) zijn alle kinderen en jongeren uit de gemeente welkom op de chillplekken, buurtcampings, workshops en activiteiten die in de zomervakantie door heel de gemeente te vinden zijn. Zo kunnen alle kinderen erachter komen wat ze leuk vinden en waar hun talenten liggen.   

Na het advies van de Kinderconferentie is het budget voor schoolmaatschappelijk werkers (de praatjuf of -meester) verdubbeld! Zo kun je straks op school nog makkelijker bij iemand terecht als je even niet lekker in je vel zit of een probleem hebt. Dat is heel belangrijk, vonden jullie: als je stress hebt of je zorgen maakt, kun je je immers niet goed concentreren op je schoolwerk.  

Daarnaast had de Kinderconferentie geadviseerd dat alle kinderen in Friesland wel moeten kunnen zwemmen, zodat iedereen ook kan meedoen aan de activiteiten en er niemand bang hoeft te zijn om in een sloot of meer te vallen. Dat moest worden bereikt via (gratis) schoolzwemmen, zodat inderdaad álle kinderen kunnen meedoen, ook degenen die eigenlijk geen geld hebben om zwemles te betalen. Bleek dat schoolzwemmen eigenlijk niet eens nodig is, omdat de gemeente al een samenwerkingsovereenkomst heeft voor de zwemdiploma’s A, B én C voor kinderen waarvan de ouders weinig te besteden hebben. 

Over het Kinderconferentie-advies dat scholen bij elkaar moeten staan en zo bijvoorbeeld een plein en technieklokaal kunnen delen, moet nog nagedacht worden omdat eerst uitgezocht moet worden wat wel en niet mogelijk binnen is binnen het plan dat schoolbesturen en de gemeente met elkaar gaan uitwerken.