Eerste adviezen uitgewerkt

Op Goede Vrijdag, 15 april, was het zover: de eerste echte bijeenkomst van de Kinderburgemeester en zijn team! Voordat we konden beginnen, werden eerst nog drie kinderen officieel door burgemeester De Vries geïnstalleerd. Zij waren vanwege de storm in februari namelijk niet aanwezig bij de installatie tijdens de Kinderconferentie. Geen probleem, de burgemeester maakte graag nog even tijd. De kinderen beloofden haar plechtig dat zij hun taak komend jaar serieus zullen nemen en goed zullen opkomen voor de rechten van kinderen in de Súdwest-Fryslân. Daarna benoemde de burgemeester het drietal officieel als lid van het kinderburgermeesters-team.  

Na dit officiële moment was het tijd om de handen uit de mouwen te steken. Doordat de Kinderconferentie door de storm voortijdig moest worden afgebroken, waren nog niet alle adviezen af. Er moest deze eerste bijeenkomst dus nog veel gebeuren! 

Aan de slag met ideeën

Na een korte herhaling van de adviezen van de Kinderconferentie, gingen we direct aan het werk. Tijdens de conferentie hadden de aanwezige kinderen een maquette van de gemeente van de toekomst gemaakt. Zo’n maquette laat de gemeente Súdwest-Fryslân in het klein zien. Je kunt erop zien wat de ideeën van de kinderen waren over jezelf zijn, de school van de toekomst, buitenspelen en duurzaamheid. Dat waren namelijk de vier onderwerpen die centraal stonden tijdens de conferentie. Wij gebruikten deze eerste bijeenkomst om te onderzoeken wat er volgens ons nog ontbrak. We bespraken allerlei opties en, als we het eens waren, voegden we ideeën aan de maquette toe. Wat denk je van een gezellig buurtfeest om elkaar te leren kennen? ‘Groene’ straatverlichting voor meer duurzaamheid? En een buurtboerderij om bij het buitenspelen ook met dieren te kunnen knuffelen? Al die dingen zijn nu terug te vinden in onze gedroomde mini-gemeente. 

We werden hierbij goed geholpen door de leerlingen van verschillende basisscholen uit de gemeente. Die waren namelijk goed aan de slag gegaan met de opdracht uit de vorige nieuwsbrief en hadden meegedacht over wat er nog aan de adviezen ontbrak. Dit hebben zij ons laten weten, zodat we de adviezen al meteen konden aanvullen met hun ideeën en plannen. De ideeën die wij het beste vonden, hebben we ook een plekje in de maquette gegeven. Daar hebben nu dus al heel veel kinderen over meegedacht en meegewerkt.  

Hoe nu verder?

Onze volgende bijeenkomst is in september. Dan gaan we de gemeente, maar ook allerlei professionals, van alles vragen over hoe het nu gaat met Súdwest-Fryslân en hoe onze adviezen zullen worden opgepakt. Tot die tijd ligt de bal bij de gemeente, die moet gaan bedenken hoe onze adviezen meegenomen gaan worden in haar beleid. Daarvoor moeten plannen worden gemaakt, maar eerst moet er natuurlijk een nieuwe wethouder komen. Dat duurt dus allemaal nog even. We houden jullie op de hoogte via deze nieuwsbrief! 

Hebben jullie in de tussentijd tips en ideeën voor ons of voor de gemeente? Of hebben jullie de lesbriefopdracht in de klas uitgevoerd? Vertel het ons! Stuur ons een mail via kinderburgemeester@dekleineambassade.nl. We lezen alles.