Tijdens de kinderconferentie 2024 zijn er veel nieuwe adviezen gegeven aan de gemeente. Wij geven je per thema een aantal hoogtepunten uit de presentaties.  

Samen leven 

Het groepje van het thema ‘samen leven’ heeft nagedacht over hoe we in onze samenleving op een goede manier met elkaar om kunnen gaan. Alle kinderen waren het er al snel over eens dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn en dat er niemand gepest of buitengesloten mag worden. Toch worden er helaas nog steeds kinderen gepest of worden er rare dingen gezegd, zowel online als in het echt. Het advies van de kinderen is daarom dat daar meer aandacht voor moet komen op school en dat je in zulke situaties altijd terecht moet kunnen bij een juf of meester. Die persoon moet er dan voor zorgen dat het (met allebei de partijen) wordt opgelost. Daarnaast gaven de kinderen als tip dat dit ook een goede rol is voor de luisterjuf. 

Fijn opgroeien 

Bij het thema ‘fijn opgroeien’ hielden de kinderen zich bezig met de vraag wat er buiten schooltijd geregeld zou moeten worden om alle kinderen fijn op te kunnen laten groeien. Ze keken daarbij ook naar welke rol de buitenschoolse opvang daarin kan spelen. De kinderen adviseerden dat buitenschoolse opvang voor alle kinderen moet zijn, zodat alle kinderen na school ergens terechtkunnen. Dit betekent volgens de kinderen dus ook dat het geen geld moet kosten. Daarnaast gaven de kinderen als advies mee dat de opvang ook wel voor alle kinderen aantrekkelijk moet zijn om te komen. Hiervoor gaven ze de tips dat het een gezellige uitstraling moet hebben en dat er allerlei activiteiten moeten worden georganiseerd. Deze activiteiten kunnen bijvoorbeeld worden begeleid door een sportcoach of een knutselleerkracht. 

Leefomgeving 

In het groepje ‘leefomgeving’ hebben de kinderen hard gewerkt aan adviezen over hoe de ideale wijk van de toekomst ingericht zou moeten zijn. Ze bedachten zelfs zoveel goede ideeën, dat ze erachter kwamen dat er daarvoor misschien niet genoeg plek is in de gemeente. Maar ook daarvoor bedachten zij een supergoed advies: gebruik bestaande plekken op een nieuwe manier. Er zijn al veel mooie plekken waar veel mensen samenkomen. Denk na over hoe je deze plekken nog meer kunt gebruiken. Maak een buurthuis in de kerk bijvoorbeeld, of geef de bibliotheek een plek in het schoolgebouw. En om ervoor te zorgen dat mensen deze nieuwe plekken vinden en ernaartoe blijven komen, is het ook belangrijk dat er op al die plekken meer leuke activiteiten worden georganiseerd. 

Duurzaamheid 

Natuurlijk zijn er over het thema ‘duurzaamheid’ ook goede adviezen gegeven. De kinderen hebben nagedacht over hoe je andere kinderen en volwassenen kunt inspireren en enthousiasmeren om duurzame keuzes te maken. De kinderen benadrukten dat het belangrijk is dat iedereen meer kennis moet kunnen krijgen over duurzaamheid. Bijvoorbeeld door middel van gastlessen op school of kennisavonden in het wijkcentrum. Kinderen gaven ook het advies om op school meer praktische duurzame vaardigheden te leren. Bijvoorbeeld in een een techLAB, kookLAB of een fashioLAB. Hier leer je praktische tips hoe je duurzamer bezig kunt zijn. Bijvoorbeeld hoe je je eigen fiets repareert, je oude kleding weer leuk kunt maken, of hoe je van restjes eten nog superlekkere gerechten kunt maken.