Vrijdag 30 september was het zover: toen hadden wij, het Kinderburgemeester-team van Súdwest-Fryslân, een gesprek met de gemeente! Daarin vroegen we wat er al gebeurd is – en nog gaat gebeuren – met de adviezen die we in de laatste Kinderconferentie gegeven hebben. En dat blijkt al heel wat te zijn. De wethouder was er, een aantal raadsleden, iemand van het Sociaal Collectief en vertegenwoordigers van scholen. Zij brachten verslag uit. En wat blijkt? Er wordt echt wel goed naar ons geluisterd!  

Dat maakt dat we nú al nieuwsgierig zijn naar de briljante ideeën die er op de volgende Kinderconferentie (3 februari 2023) worden bedacht. Daar zijn jullie toch ook bij? Niet alleen krijgen heel veel kinderen daar weer de kans om zelf een verschil te maken in hun gemeente, ook worden onze opvolgers benoemd. Volgende maand krijgen de leerlingen uit groep 7 de formulieren op school waarmee ze kunnen solliciteren naar een plekje in het team van de Kinderburgemeester. Superleuk, we kunnen het aanraden!  

Volg de Kinderburgemeester op Instagram (@kinderburgemeester_swf), dan houden wij je op de hoogte van wat er nog meer met jullie adviezen gebeurt!