Hoe geven jullie op school invulling aan burgerschapsonderwijs? Sinds vorig schooljaar zijn 25 verschillende scholen in Súdwest-Fryslân enthousiast gestart met de lesmethode Pak@ Democratie. Dit is een Súdwest-Friesch programma dat leerlingen op een leuke manier niet alleen de beginselen van democratie leert, maar hen ook actief betrekt en uitdaagt om hun eigen rol in de samenleving te ontdekken. Daarnaast draagt Pak@ Democratie eraan bij dat er nog meer kinderen goedgeïnformeerd kunnen meedenken over onderwerpen belangrijk zijn voor kinderen binnen de gemeente. 

Zoals je misschien wel weet, is sinds dit schooljaar de nieuwe wet voor burgerschapsonderwijs voor basis- en voortgezet onderwijs van kracht. Die wet zorgt ervoor dat de regels voor het burgerschapsonderwijs verplichtender zijn geworden. Zo zijn er meer vastgestelde thema’s die behandeld moeten worden, omdat ze essentieel zijn om nu en later alle inwoners van Nederland hun rol in de samenleving te kunnen laten vervullen. Onze ervaring is dat sommige scholen behoefte hebben aan extra ondersteuning om op een passende manier invulling te geven aan die thema’s. Daarom ontwikkelden wij, in samenspraak met de gemeente, Pak@ Democratie. 

Pak@ Democratie is een lesprogramma voor de groepen 7 en 8. Met één doos heb je al het kant-en-klare lesmateriaal in huis om direct aan de slag te gaan met democratie. Het materiaal wijst de weg; aan de hand van verschillende spelvormen worden de onderwerpen democratie en burgerschap van A tot Z tot leven gebracht. Door deze opzet is de leerstof aantrekkelijk voor kinderen van alle niveaus en achtergronden. Kinderen leren spelenderwijs alles wat ze moeten weten over de Nederlandse democratie en wat daarbij komt kijken. Zo leren ze wat het verschil is tussen de gemeente en de rijksoverheid, komen ze erachter dat alle (bestuurlijke) keuzes consequenties hebben, gaan ze aan de slag met een vraag van hun eigen gemeente, ontdekken ze hoe zij invloed hebben op hun leefomgeving en leveren ze ideeën aan zodat die kunnen worden opgepakt tijdens de kinderconferentie en bij de kinderburgemeester en zijn/haar team. 

Hebben jullie nog geen Pak@ Democratie op school en zou je er wel wat meer over willen weten? Laat het ons weten. Stuur een mailtje naar Erik Korenstra via post@dekleineambassade.nl of bel naar 010 2731011.