Kinderen vinden het heel belangrijk dat beleidsmakers ook naar hun mening vragen. Dat bleek al bij het eerste project van de Kleine Ambassade rondom de gemeenteraadsverkiezingen in 2012. Daarvoor ontwikkelde de Kleine Ambassade de Kindergemeenteraad Schiedam. Daar leren kinderen hoe je via het beleid van de stad een verschil kunt maken voor kinderen (en volwassenen) in je omgeving. En leert de gemeente hoe kinderen over verschillende onderwerpen denken. Twee jaar lang verdiepen de Kindergemeenteraadsleden zich in verschillende beleidsterreinen: ze krijgen er les over en gaan op excursie. Op basis van hun bevindingen adviseren ze het bestuur van de stad. En neemt de gemeente die adviezen ook mee in de besluitvorming.

IN HET KORT

  • sinds 2012
  • enige in Nederland met deze opzet
  • alle 22 basisscholen uit alle wijken vertegenwoordigd
  • Goed nieuws-krant 2023

Kennis

Weet waar je het over hebt

Voordat kinderen echt mee kunnen denken met het gemeentebeleid, moeten ze natuurlijk kennis opdoen over verschillende onderwerpen. Om een mening te kunnen vormen en daarna de gemeente goed te kunnen adviseren, moet je immers wel weten waar je het over hebt! Daarom krijgen de kinderen in twee jaar les over vaste thema’s. Over democratie, Fijn opgroeien, wijken, en nog veel meer.

Onderzoek

Elkaar leren begrijpen

De kinderen doen kennis op, gaan op onderzoek uit, ontdekken alles over democratie – waar je wel en niet inspraak in hebt – én ze leren elkaar begrijpen. Als je weet hoe dingen geregeld zijn en snapt dat iedereen een andere achtergrond heeft, heb je daar meer begrip voor. Waardoor je gemakkelijker tot gezamenlijke adviezen komt. Want ook al is iedereen anders, door te luisteren en met elkaar te praten kun je oplossingen bedenken waar iedereen zich in kan vinden.

Advies

Creatieve oplossingen

Want kinderen hebben creatieve oplossingen voor bijna alle problemen of uitdagingen. Door de jaren heen heeft de Kindergemeenteraad al talloze adviezen gegeven. Dat gebeurt onder andere in het Gesprek met de Stad, in de Aleidazaal van het stadskantoor. De kinderen presenteren hun ideeën, die ook via afleveringen van Studio Pluis worden meegenomen om zoveel mogelijk inwoners van de stad in de adviezen te betrekken. Ook wordt alles via scholen naar de kinderen teruggekoppeld.

Resultaat

Actieve burgers van nu en later

Daar blijft het niet bij: samen met de kinderen en de stad pakken we door. We maken ons er sterk voor dat de adviezen van de kinderen ook worden uitgevoerd. De gemeente neemt de adviezen mee in de ontwikkeling van nieuw beleid. Maar nog belangrijker is dat kinderen vertrouwen krijgen in hun stad. Door zelf mee te denken en mee te doen, leren zij dat het loont om actieve burgers te zijn. Nu én later.


Partners

  • Gemeente Schiedam
  • Alle basisscholen in Schiedam

 

Terug naar het overzicht