Kinderen vinden het heel belangrijk dat beleidsmakers ook naar hun mening vragen. Dat bleek al bij het eerste project van de Kleine Ambassade rondom de gemeenteraadsverkiezingen in 2012. Door kinderen op een goede manier te betrekken ontdekken ze hoe ze via het beleid een verschil kunnen maken voor hun omgeving. En leren beleidsmakers hoe kinderen over verschillende onderwerpen denken. De kinderen verdiepen zich in het onderwerp en gaan op onderzoek uit. Op basis van hun bevindingen komen ze tot verfrissende adviezen. En nemen beleidsmakers die adviezen ook mee in de besluitvorming.

IN HET KORT

  • Kinderparticipatie sinds 2008 
  • Actief in 12 gemeenten
Kennis

Weet waar je het over hebt

Voordat kinderen echt mee kunnen denken met beleidsmakers, moeten ze natuurlijk kennis opdoen over verschillende onderwerpen. Om een mening te kunnen vormen en daarna tot een goed advies te kunnen komen, moet je immers wel weten waar je het over hebt! Daarom krijgen de kinderen les.

Onderzoek

Elkaar leren begrijpen

De kinderen doen kennis op, gaan op onderzoek uit, ontdekken alles over een onderwerp én ze leren elkaar begrijpen. Als je weet hoe dingen geregeld zijn en snapt dat iedereen een andere achtergrond heeft, heb je daar meer begrip voor. Waardoor je gemakkelijker tot gezamenlijke adviezen komt. Want ook al is iedereen anders, door te luisteren en met elkaar te praten kun je oplossingen bedenken waar iedereen zich in kan vinden.

Advies

Creatieve oplossingen

Want kinderen hebben creatieve oplossingen voor bijna alle problemen of uitdagingen. Door de jaren heen hebben kinderen al talloze adviezen gegeven in verschillende projecten van de Kleine Ambassade. De kinderen presenteren hun ideeën aan de beleidsmakers, die de adviezen vervolgens meenemen in hun besluitvorming en ten uitvoer (laten) brengen.

Resultaat

Actieve meedenkers van nu en later

Daar blijft het niet bij: samen met de kinderen en de beleidsmakers pakken we door. We maken ons er sterk voor dat de adviezen van de kinderen ook worden uitgevoerd. Adviezen worden meegenomen in de ontwikkeling van nieuw beleid. Maar nog belangrijker is dat kinderen vertrouwen krijgen in hun omgeving. Door zelf mee te denken en mee te doen, leren zij dat het loont om actief mee te denken. Nu én later.


Partners

Gemeenten, scholen, bedrijven

 

Terug naar het overzicht