Kinderconferentie Sùdwest-Fryslân

Hoe kunnen we kinderparticipatie bevorderen in de gemeente Sùdwest-Fryslân?

De gemeente Súdwest-Fryslân wil kinderen en jongeren meer betrekken bij hun beleid, zodat zij een gemeente creëren waarin kinderen en jongeren met plezier wonen, leven en naar school gaan. Een gemeente waarin zij zich serieus genomen en gehoord voelen en waar zij een toekomst voor zichzelf zien.

Wat vinden kinderen belangrijk?

Wat vinden kinderen belangrijk? Dat is de vraag waarmee het kinderpanel van start gaat. Circa vijftien leerlingen uit groep 7 en 8 van verschillende basisscholen nemen onder begeleiding van docenten van de Kleine Ambassade deel aan een panelsessie. Tijdens de sessie denken zij mee over welke thema’s zeker meer aandacht verdienen in de gemeente. Het panel werkt mee aan de kindermonitor die begin oktober wordt uitgezet onder alle kinderen uit de groepen 7 en 8. Het doel van de kindermonitor is om meer inzicht te krijgen in welke thema’s belangrijk zijn voor alle kinderen die opgroeien in Súdwest-Fryslân. Uiteindelijk zal tijdens de kinderconferentie op basis van de resultaten uit de kindermonitor door circa zestig kinderen verder nagedacht worden over wat volgens hen beter kan in de gemeente en welke ideeën zij hierbij hebben. De resultaten van de kinderconferentie zullen breed worden teruggekoppeld aan alle kinderen en de rest van de gemeente.

Meer weten?

Wil je meer weten over het project Kinderconferentie Sùdwest-Fryslân, dan kun je contact met ons opnemen via
010-2731011 of post@dekleineambassade.nl


Terug naar het overzicht