Uit de Start-up bleek dat jongeren meer kennis willen krijgen over duurzaamheid. Zodat je als jongere beter snapt waar het over gaat én weet wat je zelf kunt doen om bij te dragen aan een duurzamere wereld. Het nieuws staat immers vol met berichten over klimaatverandering en de desastreuze gevolgen hiervan voor de wereld. Daarvoor ontwikkelden we de Change Up BOX: lessen waarmee jongeren ontdekken hoe ze op zelf duurzamere keuzes kunnen maken.

IN HET KORT

  • Change Up Lespakket 
  • Door jongerenpanel
  • Duurzaamheidsfestival  
Kennis

Een duurzamere aarde

Hoe kun jij bijdragen aan een duurzamere aarde? Een jongerenpanel van twaalf jongeren van verschillende schoolniveaus dacht in meerdere sessies mee over hoe we het project zo goed mogelijk konden laten aansluiten bij jongeren en hun leefwereld. Zij dachten mee over de inhoudelijke invulling van het project, werkvormen, maar ook over de communicatiemiddelen die nodig zijn om dit te communiceren.

Onderzoek

Wat doe jij voor het milieu?

Zo kwam een lespakket over duurzaamheid tot stand: de Change Up BOX. Door middel van interactieve opdrachten worden jongeren uitgedaagd om vanuit hun eigen belevingswereld meer kennis op te doen over duurzaamheid. Maar belangrijker nog: ze krijgen een spiegel voorgehouden. Zo ontdekken ze hoe ze met de keuzes die zij in het dagelijks leven maken direct invloed uitoefenen op het milieu.

Advies

Op zoek naar duurzame alternatieven

Op zoek naar duurzame alternatieven  Wanneer de jongeren voor zichzelf in kaart hebben gebracht welke keuzes zij maken en welke effecten die hebben op de wereld, gaan ze op zoek naar duurzame alternatieven. Zo zien zij in dat ze direct het verschil kunnen maken richting een duurzamere omgang met de aarde.

Resultaat

Adviezen over de stad van de toekomst

Adviezen over de stad van de toekomst  Om jongeren nog meer te inspireren en om gezamenlijk op zoek te gaan naar oplossingen, organiseren we het Change Up-duurzaamheidsfestival. Zo ontdekken jongeren op welke simpele, praktische manieren zij zelf duurzamere keuzes kunnen maken. De resultaten – een advies voor de stad van de toekomst – wordt aan alle belanghebbende partijen teruggekoppeld.


Partners

 

Terug naar het overzicht