Waarom zijn er rechten speciaal voor kinderen?

Kinderen zijn afhankelijk van hun ouders, verzorgers en andere volwassenen. Dit maakt ze kwetsbaar. Het is daarom belangrijk dat er minimumeisen zijn waaraan voldaan dient te worden in de omgang met en zorg voor kinderen. De kinderrechten zijn door de Verenigde Naties vastgelegd in een Kinderrechtenverdrag dat door bijna alle landen in de wereld is ondertekend. Op die manier kunnen landen erop worden aangesproken als de rechten van het kind geschonden worden.

VN-Kinderrechtenverdrag

Kinderrechten zijn er voor alle kinderen jonger dan 18 jaar. Er zijn 41 kinderrechten die in het Kinderrechtenverdrag staan dat op 20 november 1989 is aangenomen door de Verenigde Naties. Het verdrag bestaat uit 54 artikelen met afspraken over deze kinderrechten.

Lees meer over het kinderrechtenverdrag

Ook belangrijk voor kinderen in Nederland

In Nederland is het over het algemeen erg goed geregeld voor kinderen, maar toch blijft het belangrijk om de rechten van kinderen goed te beschermen. Het verdrag is ook belangrijk voor de kinderen in Nederland. Want ook in Nederland zijn er kinderen die niet alles krijgen waar ze recht op hebben. Zo groeit maar liefst 1 op de 9 kinderen in Nederland op in armoede. Dit betekent vaak dat bijvoorbeeld hun recht op een gezond leven, recht op water en voedsel en recht op sport en spel in gevaar komen.

Ook het recht op onderwijs is een goed voorbeeld van het blijvend belang van het Kinderrechtenverdrag. Dit recht is opgenomen in het verdrag om ervoor te zorgen dat ieder kind gelijke kansen krijgt. In Nederland zorgen de leerplicht en verschillende vormen van onderwijs ervoor dat de meeste kinderen goed onderwijs kunnen volgen. Uit de huidige discussie over passend onderwijs blijkt toch dat er op dit moment nog lang niet aan alle kinderen goed onderwijs kan worden geboden. Het is dus belangrijk om dit recht te blijven bewaken, ook in Nederland.