Uit de Start-up bleek dat jongeren meer kennis willen krijgen over duurzaamheid. Zodat je als jongere beter snapt waar het over gaat én weet wat je zelf kunt doen om bij te dragen aan een duurzamere wereld. Het nieuws staat immers vol met berichten over klimaatverandering en de desastreuze gevolgen hiervan voor de wereld. Daarvoor ontwikkelden we de Change Up BOX: lessen waarmee jongeren ontdekken hoe ze op zelf duurzamere keuzes kunnen maken.

In het kort

Een duurzamere aarde

Hoe kun jij bijdragen aan een duurzamere aarde? Een jongerenpanel van twaalf jongeren van verschillende schoolniveaus dacht in meerdere sessies mee over hoe we het project zo goed mogelijk konden laten aansluiten bij jongeren en hun leefwereld. Zij dachten mee over de inhoudelijke invulling van het project, werkvormen, maar ook over de communicatiemiddelen die nodig zijn om dit te communiceren.

 

Daarnaast dacht een docentenpanel mee. Zij kennen het vastgestelde curriculum en de aandachtspunten die binnen de school zijn geformuleerd als geen ander. Er was veelvuldig contact over de wensen en verwachtingen van docenten en zij konden feedback geven op het lespakket. Door de samenwerking met het jongerenpanel en het docentenpanel weten we zeker dat de gekozen werkvormen geschikt zijn voor de verschillende schoolniveaus, dat het lespakket makkelijk te gebruiken is voor docenten en dat de leerlingen met optimale voorbereiding deelnemen aan het duurzaamheidsfestival.

Wat doe jij voor het milieu?

Zo kwam een lespakket over duurzaamheid tot stand: de Change Up BOX. Door middel van interactieve opdrachten worden jongeren uitgedaagd om vanuit hun eigen belevingswereld meer kennis op te doen over duurzaamheid. Maar belangrijker nog: ze krijgen een spiegel voorgehouden. Zo ontdekken ze hoe ze met de keuzes die zij in het dagelijks leven maken direct invloed uitoefenen op het milieu.

 

Met laagdrempelige thema’s die dicht bij hun belevingswereld liggen, gaan jongeren aan de slag. Denk aan voedselverspilling, het alsmaar bestellen van pakketjes, het veelvuldig gebruik van plastic en fast versus slow fashion.

Op zoek naar duurzame alternatieven

Op zoek naar duurzame alternatieven  Wanneer de jongeren voor zichzelf in kaart hebben gebracht welke keuzes zij maken en welke effecten die hebben op de wereld, gaan ze op zoek naar duurzame alternatieven. Zo zien zij in dat ze direct het verschil kunnen maken richting een duurzamere omgang met de aarde.

Adviezen over de stad van de toekomst

Adviezen over de stad van de toekomst  Om jongeren nog meer te inspireren en om gezamenlijk op zoek te gaan naar oplossingen, organiseren we het Change Up-duurzaamheidsfestival. Zo ontdekken jongeren op welke simpele, praktische manieren zij zelf duurzamere keuzes kunnen maken. De resultaten – een advies voor de stad van de toekomst – wordt aan alle belanghebbende partijen teruggekoppeld.

 

Het festival laat door aansprekende voorbeelden zien hoe het wél kan. Van het maken van tandpastatabletten tot het upcyclen van kledingstukken.  Jongeren doen inspiratie op voor duurzame alternatieven door aansprekende workshops te volgen en in gesprek te gaan met rolmodellen en organisaties in de stad die voorlopen op het gebied van duurzaamheid. Alles om ze te inspireren zelf actief te gaan bijdragen aan een duurzamere toekomst.