Stroomopwaarts en de Kleine Ambassade zijn gestart met de werving van enthousiaste en kritische jongeren tussen de 16 en 27 jaar voor de eerste Stroomopwaarts Jongerenraad. De Jongerenraad gaat vanaf september 2017 meedenken over hoe Stroomopwaarts alle jongeren beter kan bereiken, betrekken en ondersteunen. Stroomopwaarts is een organisatie die voor de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis alle zaken organiseert die te maken hebben met werk en inkomen en hecht veel waarde aan de inbreng die jongeren hebben op de manier waarop zij dat doen.

Programma en adviezen

De Stroomopwaarts Jongerenraad gaat in september van start met het programma, dat bestaat uit vier introductiebijeenkomsten en twee adviesbijeenkomsten. Onder begeleiding van medewerkers van Stroomopwaarts en de Kleine Ambassade komen de jongerenadviseurs van alles te weten over de organisatie en haar werkzaamheden. Tijdens interactieve bijeenkomsten en excursies verdiepen zij zich in uiteenlopende vraagstukken. Hoe houden we jongeren uit de schulden? Wat hebben jongeren nodig die in armoede opgroeien? En hoe zorgen we bijvoorbeeld voor een passende werk- of leerplek voor alle jongeren? Op basis van deze kennis brengen zij gevraagde en ongevraagde adviezen uit over hoe het aanbod van Stroomopwaarts zo goed mogelijk kan aansluiten op de behoeften van leeftijdsgenoten.

soesja

Soesja

projectleider I've got the #Power


Meer weten? Neem dan contact op met Soesja via post@dekleineambassade.nl