Vanuit onze ervaringen met verschillende raden zijn wij dit jaar begonnen met de eerste kinderraad op een basisschool. IKC Kethel vindt het belangrijk om kinderparticipatie een serieuze plek te geven en kinderen actief te betrekken bij het verder vormgeven van hun Integraal Kind Centrum. Daarom is IKC Kethel in samenwerking met de Kleine Ambassade in september gestart met een IKC Kethel Kinderraad. Bij het opzetten van deze raad werken wij vanuit onze expertise. Dat betekent dat de kinderen eerst meerdere kennislessen krijgen en daarna hun meningen gaan vormen.

Alles over onderwijs

Wat de IKC Kethel Kinderraad anders maakt dat de gemiddelde leerlingenraad is de aanpak die we hanteren. De IKC Kethel Kinderraad houdt het niet bij het constateren en doorgeven van een probleem. De leden van de IKC Kethel Kinderraad gaan zich eerst verdiepen in de wereld van het onderwijs. Ze onderzoeken hoe onderwijs nou eigenlijk werkt en wat erbij komt kijken. Ook zullen ze in gesprek gaan met een onderwijskundige, die de kinderraadsleden alles kan vertellen over hoe onderwijs georganiseerd wordt. Deze onderzoeken en gesprekken vinden plaats tijdens verschillende introductiebijeenkomsten. De kennis die zij tijdens deze bijeenkomsten en excursies opdoen kunnen zij vervolgens inzetten om kritisch naar hun eigen school te kijken.

Na de introductiebijeenkomsten volgen vier adviesbijeenkomsten, die gekoppeld zijn aan een voorbereidende les. Tijdens deze adviesbijeenkomsten gaan de leerlingen hun mening vormen over vier verschillende thema’s. Een gegronde mening, want met hun kennis over onderwijs kunnen zij nu goed inschatten of het bijbehorende advies daadwerkelijk haalbaar is.

renate

Renate

Projectleider IKC Kethel Kinderraad


Meer weten over dit project? Neem contact op met Renate via post@dekleineambassade.nl