verkiezingsprojecttkv

In maart 2017 vonden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Voorafgaand aan die verkiezingen barstte de verkiezingsstrijd al los. De onderwerpen die tijdens de campagnes aan bod kwamen, bleven niet onopgemerkt bij kinderen. Wij vonden het daarom belangrijk om hen goed te informeren, zodat zij berichten uit de actualiteit in een bredere context konden plaatsen. Dat deden we door middel van lessen, een verkiezingsenquête, een verkiezingskrant en speciale kinderenverkiezingen op 15 maart 2017.

Met het verkiezingsproject betrokken wij kinderen bij de landelijke verkiezingen door ze kennis te geven over de wijze waarop Nederland wordt bestuurd, over de functie van verkiezingen en politieke partijen en de invloed van het landelijke bestuur op hun eigen leefomgeving. Ook lieten we kinderen een mening vormen over welke onderwerpen zij belangrijk vonden. Op 15 maart, de dag van de landelijke verkiezingen werden alle leerlingen uit groep 7 en 8 van Schiedamse basisscholen uitgenodigd om hun stem uit te brengen tijdens de kinderverkiezingen.

Ga direct naar het lesmateriaal 

Onderzoeksredactie

Een speciale onderzoeksredactie van ca. 20 leerlingen van vier verschillende basisscholen in Schiedam werkten samen tijdens het verkiezingsproject. In acht bijeenkomsten kregen ze uitgebreide uitleg over de verkiezingen en werden ze gestimuleerd om zelf een mening te vormen over de verschillende onderwerpen die aan bod kwamen. Daarnaast gingen zij op excursie naar Den Haag om interviews af te nemen bij politici en brachten ze een bezoek aan de Tweede Kamer.

Grote Politieke Enquête 

Onder kinderen van 9 tot 13 jaar werd ook een enquête uitgezet om te peilen welke onderwerpen kinderen belangrijk vonden. In Schiedam, maar ook landelijk via de media-kanalen van de Kinderombudsman en War Child. De enquête was opgesteld in samenwerking met de kinderen van de onderzoeksredactie. De uitslag van de enquête vormde het uitgangspunt voor de vragen die de redactie aan de Tweede Kamerleden gingen stellen. De resultaten van de enquête zijn terug te lezen in de verkiezingskrant.

Kinderverkiezingskrant

Om de kinderen goed voor te bereiden op de Tweede Kamerverkiezingen er voor te zorgen dat ze weloverwogen hun stem konden uitbrengen, werd met de onderzoeksredactie een educatieve kinderverkiezingskrant ontwikkeld. Deze kant staat geheel in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen. In de krant komen de volgende onderwerpen aan bod: uitleg over de Tweede Kamer verkiezingen, het bestuur van Nederland, interviews met Tweede Kamerleden, een stemwijzer voor kinderen en de uitslag van de verkiezingsenquête. De kinderverkiezingskrant werd voor de verkiezingen uitgedeeld aan de leerlingen van groep 7 en 8 van alle basisscholen in Schiedam. Daarnaast is de krant (incl. Stemwijzer) hieronder digitaal te raadplegen.

 

Verkiezingskrant

 

Stemwijzer

renate

Renate

Projectleider verkiezingsproject


Meer weten over dit project? Neem contact op met Renate via post@dekleineambassade.nl