In de zomer van 2014 heeft het bestuur van Stichting Primo Schiedam samen met haar directeuren en andere stakeholders een nieuw beleidsplan voor de komende vier jaar opgesteld. De stichting voor het openbaar onderwijs in Schiedam vroeg de Kleine Ambassade om een voorstel te doen voor een inspiratiedocument dat al haar medewerkers enthousiast zou maken om met elkaar de gestelde doelen voor 2018 te bereiken. Wij bedachten dat deze opdracht het beste in de vorm van een tijdschrift kon worden uitgewerkt.

In samenwerking met een Primo-redactie bestaande uit medewerkers van verschillende Primo-scholen, ontwikkelden wij het magazine Jongleren. De redactieleden wilde graag dat het magazine de sfeer van LINDA zou krijgen, gecombineerd met de toegankelijke informatieve toon van het Volkskrant magazine. Naar ons idee is dat gelukt. Het zijn 48 pagina’s vol prettig leesbare artikelen geworden waarmee Primo-collega’s elkaar informeren, elkaar herinneren aan de speerpunten van het beleid en elkaar handvatten bieden voor het toepassen van voornemens. Jongleren is hierdoor niet alleen een inspiratiedocument geworden, maar ook een gereedschap om het onderling uitwisselen van kennis te stimuleren. Daarnaast is het een PR-instrument dat ouders en andere stakeholders een goed beeld geeft van de Primo-scholen en waar zij voor staan.

Magazine op maat

De Kleine Ambassade heeft zich gespecialiseerd in het maken van communicatiemiddelen op maat. Onze kennis van onderwijs is in orde en we houden ontwikkelingen in onderwijs en kinderopvang goed in de gaten, maar om een passend tijdschrift te maken, moet je echt weten wat speelt binnen de stichting en de scholen. Daarom dompelden wij ons onder in de organisatie en was de inbreng en feedback van de Primo-redactie voor ons van onschatbare waarde. Want wat is de kracht van de organisatie en aan welke informatie hebben de toekomstige lezers behoefte? Alleen als je dit weet, kom je tot een product dat niet alleen optimaal aansluit bij wensen van de opdrachtgever, maar ook bij de belevingswereld en behoeften van de doelgroep.

Voorproefje

Nieuwsgierig geworden? Bekijk hier een voorproefje.

 

hanna

Hanna

Projectleider Jongleren


“In de aanloop naar de artikelen kwamen wij ogen en oren tekort, want er gebeurt heel veel binnen de scholen en de stichting. Vaak zelfs veel meer dan dat medewerkers zelf denken. Wat voor buitenstaanders bijzonder is, is voor een team vaak heel gewoon. Als mensen dan even door jouw ogen mee kunnen kijken, werkt dat verfrissend. Je hoort ze dan bijna denken: o ja, daar mag ik best trots op zijn. Het is aan ons om deze mooie dingen te belichten en de sfeer over te brengen op de buitenwereld”

Wil je meer weten over dit project? Mail Hanna via post@dekleineambassade.nl