Voor rkb De Vlinder in Schiedam verzorgden wij sinds in schooljaar 2014/2015 een kunst- en cultuurprogramma op maat. De Vlinder deed al vaker mee met de projecten van De Kleine Ambassade (voorheen Stichting Kik’r). Toen wij in april 2014 ons nieuwe aanbod aan de school presenteerden, gaf de directie aan dat zij op zoek was naar een partner die haar gehele kunst- en cultuuraanbod zou kunnen verzorgen. Een samenwerking die wij met veel plezier zijn aangegaan.

Aanbod op maat

Binnen de kaders en eisen van de gemeente ontwikkelden wij een kunst- en cultuurprogramma op maat. Een doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 8, bestaande uit bijzondere projecten van hoog niveau die plaatsvinden onder schooltijd. Het programma kwam tot stand in samenspraak met de school. De teamleden droegen zelf wensen en ideeën aan, die wij vervolgens hebben ingepast.

Met het programma konden wij ook een deel van het werk en de regeldruk van leerkrachten uit handen nemen. De lessen werden gegeven door de docenten van de Kleine Ambassade of vakdocenten. Hadden de leerkrachten behoefte aan extra lesmateriaal dan verzorgden wij dat ook. Hierin konden zij tips, tricks en extra verdieping vinden.

Verbinding met de stad

Wat het programma van De Vlinder extra bijzonder maakte, is dat het was opgesteld vanuit een samenwerking met kunst- en cultuurinstellingen in Schiedam. Het leggen van die verbinding met de stad was een belangrijk doel. Wij zetten onze goede contacten met verschillende kunst- en cultuurinstellingen in, om het aanbod nog beter aan te sluiten en gezamenlijk tot een passend geheel te komen.

Belevingsgericht

Het programma dat wij ontwikkelden voor De Vlinder heeft nog een belangrijk Kleine Ambassade kenmerk, het is belevingsgericht onderwijs. Dat wil zeggen dat de kinderen niet alleen theoretische kennis op hebben gedaan, maar ook zelf op onderzoek uitgingen om die theorie in de praktijk te ervaren of te toetsen.

Kik’r TV

Eén van de eerste projecten was Kik’r TV. Bekijk hier de twee afleveringen die De Vlinder maakten. Hierin gaan de kinderen zelf verder in op het nieuwe kunst- en cultuurprogramma.

soesja

Soesja

Projectleider Kunst- en cultuureducatie op de Vlinder


Wil je meer weten over dit project? Dan kun je Soesja bereiken via post@dekleineambassade.nl