overons De Kleine Ambassade (voorheen Stichting Kik’r) wil kinderen met een goedgevulde koffer de maatschappij in sturen. Een koffer vol kennis en ervaring die hen handvatten biedt om een eigen mening te (durven) vormen en te uiten. En waarmee zij later veel beter in staat zijn weloverwogen en verstandige keuzes te maken.

Waarom dat belangrijk is?

Met z’n allen willen en verwachten we heel veel. Van elkaar, maar ook van onszelf. Ook als dingen soms niet reëel of haalbaar zijn. Het is niet voor ieder mens even gemakkelijk om op dit gebied een eigen weg te vinden, want uiteindelijk wil iedereen worden geaccepteerd. Wij geloven dat wanneer je beter weet wie je bent, wat je kunt en wat je niet kunt, je meer jezelf durft te zijn. Je durft sneller op te komen voor jezelf en de zaken die jij belangrijk vindt. Dat maakt kinderen weerbaar. De Kleine Ambassade helpt daar graag bij. Wij leren kinderen met een kritische blik naar hun omgeving te kijken en laten ze ervaren dat hun mening telt.


Hoe we dat doen?

De Kleine Ambassade gaat het gesprek met kinderen aan. We begeleiden ze in hun onderzoek naar uiteenlopende onderwerpen en bij het vergaren van kennis. We vragen ze hier een mening over te vormen en zorgen ervoor dat die mening ook echt wordt gehoord. De Kleine Ambassade weet als geen ander hoe je hun bevindingen vertaalt in de juiste communicatiemiddelen, zoals lesmateriaal, magazines of websites. De kinderen praten altijd mee, vertellen aan welke informatie zij behoefte hebben en helpen ons zo om – soms ingewikkelde onderwerpen – toegankelijk te maken voor hun leeftijdsgenoten. Zo kunnen nog meer kinderen zich informeren en een eigen mening vormen. Tegelijkertijd is het een middel om samen met de kinderen, volwassenen te overtuigen van de toegevoegde waarde van kinderparticipatie.

Door kinderen op deze manier te betrekken bij hun leefomgeving, leren ze dat zij zelf veranderingen teweeg kunnen brengen. Ze leren dat ze kritisch mogen zijn en een eigen mening mogen hebben, maar ook dat het belangrijk is dat je elkaar accepteert en respecteert voor wie je bent. Met elkaar kun je pas echt het verschil maken.