De kinderen en jongeren van nu zijn de volwassenen van de toekomst. Hoog tijd om ze nu te betrekken bij de onderwerpen die straks heel belangrijk zullen zijn! Op woensdag 20 november, de Internationale dag voor de rechten van het kind, organiseert de Kleine Ambassade een kinderrechten waarop die toekomst centraal staat. We nodigen je graag uit om daarbij aanwezig te zijn. Dit is jouw kans om mee te luisteren, mee te praten en om alle ideeën, tips en adviezen van kinderen en jongeren uit de eerste hand mee te krijgen.

Een avond die je niet wil missen

De thema’s die centraal zullen staan zijn: Pesten & discriminatie, Lekker in vel zitten & prestatiedruk en Duurzaamheid & milieu. Dit zijn onderwerpen die voortkomen uit een groot aantal gesprekken dat we afgelopen periode hebben gehad met de kinderen en jongeren van onze projecten. Zij willen dat hiervoor meer aandacht komt.
Gedurende de avond reizen we aan de hand van verschillende programmaonderdelen van de mening van kinderen, naar die van de jongeren. Zij zullen aan het einde van de avond het stokje doorgeven aan jou en alle andere aanwezige volwassen, met het verzoek om hun adviezen mee te nemen. Want jullie zijn de mensen die nu bouwen aan hun toekomst.

Kinderrechtengala ‘De toekomst is van ons’

Woensdagavond 20 november 2019
Wennekerpand, Vijgensteeg 2 in Schiedam

Programma

17.30 uur Ontvangst
18.00 uur Dineren en debatteren
Kinderen presenteren hun visie op verschillende thema’s en gaan hierover in gesprek met de aanwezige jongeren en volwassenen.
20.00 uur Debat ‘De toekomst is van ons’
Jongeren nemen het stokje over. Zij gaan met elkaar en met professionals in debat over thema’s die zij belangrijk vinden.
21.45 uur Conclusie en afsluiting

We organiseren het kinderrechtencongres ter ere van de 30ste verjaardag van het Internationale kinderrechtenverdrag én het 5-jarig bestaan van de Kleine Ambassade. De aanwezige kinderen en jongeren komen uit alle windstreken. Tijdens het congres doen ze kennis op, putten uit hun eigen ervaringen, laten zich inspireren door anderen om zo tot een eigen visie komen. Want ook dat is hun recht! De deelnemers doen dat goed voorbereid, want het zijn kinderen en jongeren die zelf al actief meedenken en/of meedoen in hun eigen stad of omgeving. Wij geven hen graag een podium en maken het mogelijk om anderen te ontmoeten en samen verder te komen.

Kinderrechten als basis van onze visie

Kinderrechten liggen aan de basis van de visie van de Kleine Ambassade. Uit alle kinderrechten uit het VN-verdrag selecteerden wij 12 rechten die volgens ons het belangrijkste zijn voor kinderen in Nederland. In de aanloop naar het congres zullen we hier extra aandacht aan besteden. Dat doen we samen met partners uit ons netwerk. Voor welk(e) recht(en) maak jij je sterk?
1. Het recht op een eigen identiteit
2. Het recht op bescherming tegen discriminatie
3. Het recht op onderwijs en talentontwikkeling
4. Het recht op bescherming tegen armoede
5. Het recht op bijzondere zorg voor kinderen met een beperking
6. Het recht op privacy
7. Het recht om op te groeien bij familie
8. Het recht op spel, ontspanning en vrije tijd
9. Het recht op bescherming tegen mishandeling en geweld
10. Het recht op een eerlijk proces en hulp van een advocaat
11. Het recht op toegang tot informatie
12. Het recht op een eigen mening en op inspraak

Download de flyer