29 November was het zover: de I’ve Got the #Power Start-up! Ruim 85 jongeren kwamen bijeen om samen met de gemeente en andere organisaties na te denken over Schiedam. Na zo’n bijeenkomst vragen veel mensen mij: wat heeft die avond nu opgeleverd? Volkomen terecht natuurlijk, maar ook superingewikkeld om écht een goed en volledig antwoord te geven. Daarom vandaag een antwoord aan de hand van de ’Kaastheorie’.

We herkennen het vast allemaal: die momenten in je leven dat iemand je iets leert waardoor er een hele nieuwe denkwereld voor je opengaat. Ik kan me nog goed herinneren dat ik een van mijn eerste colleges volgde bij de faculteit Bestuur- en organisatiewetenschappen. Op zich al een nieuwe wereld na mijn studie Pedagogiek en onderwijskunde, omdat ik door die nieuwe studie niet alleen ging nadenken over wat goed onderwijs of opvoeden is, maar ook over hoe we dit met elkaar kunnen organiseren.

Tijdens dat college dus, leerde ik iets waar ik nog vaak aan terugdenk: ‘Stel je voor dat je een muis bent en voor je ligt een groot stuk kaas. Je kunt de kaas vanaf alle kanten bekijken: je kunt erop op of erachter staan, je kunt er een gat in maken en van binnenuit bekijken, maar je kunt nooit de hele kaas overzien’. De les was eigenlijk simpel en logisch: bekijk elk onderwerp vanuit verschillende kanten, mensen, organisaties, strategieën, verdiep je daarin en je zult nieuwe mogelijkheden ontdekken. Dat is precies de manier waarop wij het onderzoek naar jongerenparticipatie in Schiedam hebben aangepakt.

Eén kaas, zoveel perspectieven

Dat onderzoek startten wij voor de zomervakantie samen met de gemeente Schiedam. Het begin van een nieuwe ontdekkingstocht: we werkten mee aan een grote jongerenmonitor die bijna 3.000 jongeren invulden; gingen in gesprek met organisaties; deden mee aan een landelijk participatieonderzoek van het Verwey-Jonker Instituut en stelden een socialgram op: een overzicht van alle organisaties die jongeren actief bij de Schiedamse samenleving betrekken. Ook organiseerden we samen met de gemeente bijeenkomsten voor jongeren om met hen na te denken over de startconferentie (Start-up) die we uiteindelijk samen met hen organiseerden.

Iedereen een eigen uitkomst

Dat maakte de uitkomst van de Start-up uiteindelijk zo divers en interessant, elk perspectief leverde iets anders op. Voor Mohammed bijvoorbeeld, die door zijn gesprek met Stroomopwaarts nu kan starten met een cursus houtbewerking en zo geholpen kan worden aan een baan. Of voor Jamal, die door zijn pitch over een Schiedams toneelstuk waarin verbinding en gelijk zijn centraal staan, zijn ideeën nu met anderen gaat uitwerken.

Voor iedereen die nieuwe mensen heeft leren kennen, die heeft ontdekt dat er zoveel andere jongeren met ideeën rondlopen en die kennis heeft gemaakt met professionals die graag willen helpen bij de uitvoering. Voor organisaties die hebben ontdekt hoe belangrijk en waardevol samenwerken met jongeren is. Maar vooral ook voor alle aanwezige jongeren die nu het gevoel hebben dat Schiedam hun stad is, waar ze samen aan kunnen bouwen.

En voor ons, omdat we door al die verschillende uitkomsten weer een beetje meer inzicht hebben in de thema’s die jongeren in het algemeen belangrijk vinden. Genoeg om de komende tijd over na te denken met elkaar. En om vervolgstappen te zetten met organisaties én met jongeren! Samen krijgen we steeds meer zicht op de participatiekaas.