koffer-onder-links

Wat groepsvorming te maken heeft met burgerschapsonderwijs

 
Kinderen zich laten ontwikkelen tot goede burgers, na de uitspraken van Minister Slob over het burgerschapsonderwijs in juni 2018 lijkt het de zoveelste ‘nieuwe’ taak voor het onderwijs. Maar wist jij dat je waarschijnlijk al best veel aan burgerschapsvorming doet?
 

Burgerschapsvorming brengt kinderen de basiskennis, vaardigheden en houding bij die ze nodig hebben om nu en straks actief te kunnen meedoen in de samenleving. Het komt er kort gezegd op neer dat leerlingen leren omgaan met verschillen en conflicten, en dat ze op een democratische en maatschappelijk verantwoorde manier leren handelen. De basis hiervoor ligt in een positief school- en klassenklimaat: een veilige, respectvolle omgeving waarin leerlingen en leraren met elkaar praten en waarin verschillen er mogen zijn. Iets waaraan in ...

Lees de hele blog