Help ons om aandacht te vragen voor de rechten van het kind. In het bijzonder voor het recht op extra bescherming van kinderen met een beperking. Dat kan op twee manieren: door deel te nemen aan Dineren & Debatteren of door zelf in actie te komen!

Tijdens het benefiet Dineren & Debatteren op 11 december 2018 komen alle acties samen en maken we bekend wat we met elkaar hebben bereikt.

Meld jouw actie aan

Aanmelden Dineren & Debatteren

Graag stellen we je voor aan Kate

Een vrolijk meisje van vijf jaar dat gek is op aandacht en mensen, en wiens aanstekelijke lach je nooit meer loslaat.

Waarom actie nodig is

Om ervoor te zorgen dat Kate en alle andere kinderen veilig, gezond en prettig kunnen opgroeien, is het Internationale Kinderrechtenverdrag opgesteld. Als Kleine Ambassade maken wij ons er sterk voor om iedereen te informeren over de rechten uit dat verdrag. Want alleen wanneer er genoeg kennis over kinderrechten is, kunnen die rechten voldoende worden beschermd. Daar kunnen wij allemaal iets in betekenen.

Die rechten moeten er onder andere voor zorgen dat kinderen de zorg krijgen die ze nodig hebben. Dat kwetsbare kinderen worden beschermd. En dat alle kinderen mee kunnen doen in de samenleving. Dus ook kinderen als Kate die is geboren met holoprocensefalie, een afwijking aan de hersenen waardoor ze meervoudig gehandicapt is. Zij helpt ons, samen met haar familie, om iedereen te laten zien hoe belangrijk het recht op extra bescherming voor kinderen met een beperking.

Kijk hier voor meer info over de stichting HoPE4Kate 

Meld jouw actie aan

Jij kunt helpen om aandacht te vragen voor het recht op bescherming van kinderen met een beperking. Organiseer een actie en haal geld op voor een speciale bus voor Kate, zodat zij makkelijker op stap kan met haar zusje en ouders. Wij helpen je graag op weg, bijvoorbeeld met extra informatie en materialen. Meld je nu aan en ontvang een actiepakket.

Meld jouw actie aan

Benefiet: dineren & debatteren

Op dinsdag 11 december 2018 organiseren we een benefiet. Dat doen we om het bestaan van kinderrechten te vieren en om ervoor te zorgen dat iedereen zich hard gaat maken voor die rechten. Een feestelijke en unieke avond waarop kinderen, jongeren en volwassenen, met én zonder beperking. met elkaar dineren en elkaar beter leren kennen. Tijdens Dineren & Debatteren wordt ook de opbrengst van alle kinderrechten-acties bekendgemaakt.

We beloven dat het een avond wordt die je niet wil missen. Reserveer nu jouw plek aan tafel. Een kaartje voor de avond bedraagt € 75,-. Een ‘tafel’ (kaartjes voor een groep van 8 personen) kost € 600,-. Het is ook mogelijk om een kaartje te doneren. Daarmee zorg je ervoor dat wij iemand kunnen uitnodigen die dagelijks te maken heeft met het recht op bijzondere zorg voor kinderen met beperking.

Aanmelden Dineren & Debatteren

Doneer of lever op een andere manier een bijdrage

Passen bovenstaande manieren niet bij jou, maar wil je wel helpen? Lever dan op een andere manier een bijdrage. Bijvoorbeeld door een onderdeel van de benefietavond te sponseren. Denk daarbij aan een deel van het eten, de aankleding, licht en geluid. Misschien heb je wel een bedrijf en wil je iets doneren dat we in de aanloop naar het benefiet kunnen veilen. Vanzelfsprekend wordt je dan ook genoemd als partner. Meer weten? Neem contact met ons op, we denken graag met je mee.

Ook een donatie voor HoPE4Kate is natuurlijk van harte welkom.

We hebben een speciaal rekeningnummer geopend voor donaties voor de bus voor Kate. Al het geld dat hierop wordt gestort, wordt komt ten goede van de bus. Ton Weijers, directeur van de Finanseurs, houdt hier toezicht op.

NL27 RABO 0334 5930 18 t.n.v. de Kleine Ambassade en o.v.v. ‘Bus voor Kate’.

Met dank aan...

Zo’n grote actie als dit benefiet kunnen we alleen organiseren met de steun van heel veel anderen. We zijn daarom superblij dat we nu al kunnen rekenen op de hulp van: de Buurtvrouw, Stedelijk Museum Schiedam, de Finanseurs, Flocks, Ge`staltung, Shanna van der Nat grafisch ontwerp en Stichting Stadspromotie Schiedam.